<
Nyheter

Upphandlingsbesluten gällande Skol- och pysselmaterial 2022 – 2024 (2026) lagakraftvunna

14.10.2021

Upphandlingsbesluten gällande ramavtalet Skol- och pysselmaterial 2022 – 2024 (2026) har vunnit laga kraft.

Upphandlingen indelades i två delområden:

  • Delområde 1: Skolmaterial
  • Delområde 2: Bildkonst-, pyssel- och handarbetstillbehör

Lekolar-Printel Ab valdes ut till avtalsleverantör för båda delområdena.

Det är vårt mål att avtalsperioden ska börja från och med 2.1.2022.

Ramavtalet står till förfogande för endast de kunder som har anslutit sig till det i förväg.

 

Ytterligare information:

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi