Fordon- och logistiktjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) » 01.04.2020 - 30.09.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Bilutrustningtjänster 2018–2022 » 12.07.2018 - 11.07.2022 1v, 7kk, 15 dagar
Bilar och tjänster 2017-2019 (2021) » 02.10.2017 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Avfallshantering tjänster 2020–2024 » DIS 19.10.2020 - 31.08.2024 Anslutning är möjlig
Lätta fordon och släpvagnar med tjänster 2018–2020 (2022) » 01.03.2018 - 28.02.2022 1v, 3kk, 2 dagar
Flyttransportjänster 2018-2020 (2022) » 18.01.2018 - 17.01.2021 1kk, 22 dagar
Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DIS 07.07.2019 - 07.07.2023 Anslutning är möjlig
Tunga fordon 2017-2019 (2021) » 01.05.2017 - 30.04.2021 5kk, 4 dagar
Icke-reguljära passagerartransporttjänster 2019-2021 (2023) » 14.01.2019 - 13.01.2022 1v, 1kk, 18 dagar
Arbetsmaskiner och tjänster 2018–2020 (2022) » 01.10.2018 - 30.09.2022 1v, 10kk, 4 dagar
Namn Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 30.09.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Bilutrustningtjänster 2018–2022 »
Avtalsperiod 12.07.2018 - 11.07.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 7kk, 15 dagar
Namn Bilar och tjänster 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 02.10.2017 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Avfallshantering tjänster 2020–2024 » DIS
Avtalsperiod 19.10.2020 - 31.08.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Lätta fordon och släpvagnar med tjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.03.2018 - 28.02.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 3kk, 2 dagar
Namn Flyttransportjänster 2018-2020 (2022) »
Avtalsperiod 18.01.2018 - 17.01.2021
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 22 dagar
Namn Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DIS
Avtalsperiod 07.07.2019 - 07.07.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Tunga fordon 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.05.2017 - 30.04.2021
Tid kvar att ansluta sig 5kk, 4 dagar
Namn Icke-reguljära passagerartransporttjänster 2019-2021 (2023) »
Avtalsperiod 14.01.2019 - 13.01.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 1kk, 18 dagar
Namn Arbetsmaskiner och tjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.10.2018 - 30.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 10kk, 4 dagar

Experttjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Portalen för små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Små upphandlingar 10.06.2019 - Anslutning är möjlig
IT-konsulttjänster 2018-2022 » DIS 15.10.2018 - 28.08.2022 Anslutning är möjlig
Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2017-2021 » 13.04.2017 - 12.04.2021 4kk, 17 dagar
Internrevisionstjänster 2019-2025 » DIS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Internrevisionstjänster 2020-2025 » DIS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Revisionstjänster 2019-2025 » DIS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Revisionstjänster 2020-2025 » DIS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) » 21.05.2018 - 20.05.2022 1v, 5kk, 24 dagar
Marknads och kommunikationstjänster 2017-2021 » 07.04.2017 - 06.04.2021 4 dagar
Namn Portalen för små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Små upphandlingar
Avtalsperiod 10.06.2019 -
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn IT-konsulttjänster 2018-2022 » DIS
Avtalsperiod 15.10.2018 - 28.08.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2017-2021 »
Avtalsperiod 13.04.2017 - 12.04.2021
Tid kvar att ansluta sig 4kk, 17 dagar
Namn Internrevisionstjänster 2019-2025 » DIS
Avtalsperiod 02.05.2019 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Internrevisionstjänster 2020-2025 » DIS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Revisionstjänster 2019-2025 » DIS
Avtalsperiod 02.05.2019 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Revisionstjänster 2020-2025 » DIS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) »
Avtalsperiod 21.05.2018 - 20.05.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 5kk, 24 dagar
Namn Marknads och kommunikationstjänster 2017-2021 »
Avtalsperiod 07.04.2017 - 06.04.2021
Tid kvar att ansluta sig 4 dagar

Livsmedel och restaurangtjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Livsmedlen och non-food -varorna 2015 - 2020 » 01.10.2015 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Livsmedlen och non-food -varorna 2020 - 2024 » 30.12.2019 - 31.01.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Restaurang service 2017 - 2021 » 01.03.2017 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Namn Livsmedlen och non-food -varorna 2015 - 2020 »
Avtalsperiod 01.10.2015 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Livsmedlen och non-food -varorna 2020 - 2024 »
Avtalsperiod 30.12.2019 - 31.01.2024
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Restaurang service 2017 - 2021 »
Avtalsperiod 01.03.2017 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar

Energi

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Solkraftverk 2020–2026 » DIS 30.03.2020 - 31.03.2026 Anslutning är möjlig
Gaser 2017 - 2019 (2021) » 01.06.2017 - 31.05.2021 6kk, 5 dagar
Bränslen och tjänster för tung trafik 2014–2021 » 01.06.2014 - 30.11.2021 1v, 4 dagar
Bränsle inköp från passagerarstationer 2018-2021 » 01.12.2018 - 30.11.2021 1v, 4 dagar
Bränslen 2017 - 2019 (2021) » 01.05.2017 - 31.05.2021 6kk, 5 dagar
Tankleveranser av bränslen 2020-2022 (2024) » 08.03.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
El 2018–2022 » 01.02.2018 - 30.04.2022 1v, 5kk, 4 dagar
El och portföljförvaltning 2020–2024 » 01.03.2020 - 31.12.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Solkraftverk 2020–2026 » DIS
Avtalsperiod 30.03.2020 - 31.03.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Gaser 2017 - 2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.06.2017 - 31.05.2021
Tid kvar att ansluta sig 6kk, 5 dagar
Namn Bränslen och tjänster för tung trafik 2014–2021 »
Avtalsperiod 01.06.2014 - 30.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1v, 4 dagar
Namn Bränsle inköp från passagerarstationer 2018-2021 »
Avtalsperiod 01.12.2018 - 30.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1v, 4 dagar
Namn Bränslen 2017 - 2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.05.2017 - 31.05.2021
Tid kvar att ansluta sig 6kk, 5 dagar
Namn Tankleveranser av bränslen 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 08.03.2020 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn El 2018–2022 »
Avtalsperiod 01.02.2018 - 30.04.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 5kk, 4 dagar
Namn El och portföljförvaltning 2020–2024 »
Avtalsperiod 01.03.2020 - 31.12.2024
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista

Personal- och hälsovårdstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Inhyrning av personal 2019-2023 » 01.03.2019 - 28.02.2023 2v, 3kk, 2 dagar
Rekryteringstjänster 2019-2023 » 07.06.2019 - 06.06.2023 2v, 6kk, 11 dagar
Inhyrning av personal inom vård- och socialsektorn 2015-2021 » 01.03.2015 - 24.11.2021 11kk, 30 dagar
Personlig skyddsutrustning 2020–2022 » DIS 09.11.2020 - 31.12.2022 Anslutning är möjlig
Företagshälsovård 2020–2026 » DIS 07.09.2020 - 31.12.2026 Anslutning är möjlig
Företagshälsovårdstjänster 2018-2024 » DIS 06.09.2018 - 31.12.2024 Anslutning är möjlig
Namn Inhyrning av personal 2019-2023 »
Avtalsperiod 01.03.2019 - 28.02.2023
Tid kvar att ansluta sig 2v, 3kk, 2 dagar
Namn Rekryteringstjänster 2019-2023 »
Avtalsperiod 07.06.2019 - 06.06.2023
Tid kvar att ansluta sig 2v, 6kk, 11 dagar
Namn Inhyrning av personal inom vård- och socialsektorn 2015-2021 »
Avtalsperiod 01.03.2015 - 24.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 11kk, 30 dagar
Namn Personlig skyddsutrustning 2020–2022 » DIS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Företagshälsovård 2020–2026 » DIS
Avtalsperiod 07.09.2020 - 31.12.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Företagshälsovårdstjänster 2018-2024 » DIS
Avtalsperiod 06.09.2018 - 31.12.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

IT-utrustning

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 » DIS 03.06.2020 - 31.05.2024 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Små upphandlingar 11.12.2019 - Anslutning är möjlig
Hemelektronikutrustning och professionell elektronikutrustning 2020-2024 » DIS 11.09.2020 - 30.06.2024 Anslutning är möjlig
Mobilterminalen 2019–2020 (2023) » 01.07.2019 - 30.06.2021 7kk, 4 dagar
Robusta datorer 2018–2020 (2022) » 20.09.2018 - 19.09.2022 1v, 9kk, 24 dagar
Datorer 2018–2020 (2022) » 01.03.2018 - 28.02.2022 1v, 3kk, 2 dagar
Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DIS 29.06.2018 - 30.04.2022 Anslutning är möjlig
Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2017-2019 (2021) » 18.09.2017 - 17.09.2021 9kk, 22 dagar
Virve-terminaler 2019–2021 (2023) » 01.04.2019 - 31.03.2023 2v, 4kk, 5 dagar
Namn AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 » DIS
Avtalsperiod 03.06.2020 - 31.05.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Små upphandlingar
Avtalsperiod 11.12.2019 -
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Hemelektronikutrustning och professionell elektronikutrustning 2020-2024 » DIS
Avtalsperiod 11.09.2020 - 30.06.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Mobilterminalen 2019–2020 (2023) »
Avtalsperiod 01.07.2019 - 30.06.2021
Tid kvar att ansluta sig 7kk, 4 dagar
Namn Robusta datorer 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 20.09.2018 - 19.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 9kk, 24 dagar
Namn Datorer 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.03.2018 - 28.02.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 3kk, 2 dagar
Namn Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DIS
Avtalsperiod 29.06.2018 - 30.04.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 18.09.2017 - 17.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 9kk, 22 dagar
Namn Virve-terminaler 2019–2021 (2023) »
Avtalsperiod 01.04.2019 - 31.03.2023
Tid kvar att ansluta sig 2v, 4kk, 5 dagar

Möbler och kontorstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Läroböcker och tillhörande material 2020–2022 (2024) » 16.11.2020 - 15.11.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Tjänster avseende tryckning 2018-2022 » 03.09.2018 - 02.09.2022 1v, 9kk, 6 dagar
Kontorsmaterial 2020 TEMPORÄR » 15.02.2020 - Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Läroböcker och tillhörande material 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 16.11.2020 - 15.11.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Tjänster avseende tryckning 2018-2022 »
Avtalsperiod 03.09.2018 - 02.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 9kk, 6 dagar
Namn Kontorsmaterial 2020 TEMPORÄR »
Avtalsperiod 15.02.2020 -
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista

Rese- och mötestjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Serviceflyg 2018–2021 » 01.01.2018 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Tågresetjänster 2020–2023 » 01.01.2020 - 31.12.2023 3v, 1kk, 5 dagar
Inhemska mötes-, evenemangs- och fritidstjänster 2019-2020 » 01.01.2019 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Inhemska inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) » 01.01.2019 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DIS 05.02.2018 - 31.12.2021 Anslutning är möjlig
Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) » 01.04.2018 - 31.03.2022 1v, 4kk, 5 dagar
Resebyråtjänster 2020–2024 » 01.03.2020 - 29.02.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Flygresor 2019–2020 (2021) » 01.01.2019 - 31.12.2021 1v, 1kk, 5 dagar
Charterflyg 2018–2021 » 01.01.2018 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Utländska inkvarteringstjänster 2019-2020 (2022) » 01.01.2019 - 31.12.2021 1v, 1kk, 5 dagar
Namn Serviceflyg 2018–2021 »
Avtalsperiod 01.01.2018 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar
Namn Tågresetjänster 2020–2023 »
Avtalsperiod 01.01.2020 - 31.12.2023
Tid kvar att ansluta sig 3v, 1kk, 5 dagar
Namn Inhemska mötes-, evenemangs- och fritidstjänster 2019-2020 »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Inhemska inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DIS
Avtalsperiod 05.02.2018 - 31.12.2021
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) »
Avtalsperiod 01.04.2018 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig 1v, 4kk, 5 dagar
Namn Resebyråtjänster 2020–2024 »
Avtalsperiod 01.03.2020 - 29.02.2024
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Flygresor 2019–2020 (2021) »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2021
Tid kvar att ansluta sig 1v, 1kk, 5 dagar
Namn Charterflyg 2018–2021 »
Avtalsperiod 01.01.2018 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar
Namn Utländska inkvarteringstjänster 2019-2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2021
Tid kvar att ansluta sig 1v, 1kk, 5 dagar

Programvara

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Upphandlings- och avtalsverktyg 2019–2026 (2029) » 19.12.2019 - 31.08.2026 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020 TEMPORÄR » 01.06.2020 - Liittyminen ei ole enää mahdollista
Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens » Små upphandlingar 16.11.2020 - Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DIS 27.11.2019 - 30.11.2023 Anslutning är möjlig
Förvaltnings- och distributionstjänster för Red Hat och Suse -licenser 2016-2018 (2020) » 22.12.2016 - 21.12.2020 25 dagar
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Upphandlings- och avtalsverktyg 2019–2026 (2029) »
Avtalsperiod 19.12.2019 - 31.08.2026
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020 TEMPORÄR »
Avtalsperiod 01.06.2020 -
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens » Små upphandlingar
Avtalsperiod 16.11.2020 -
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DIS
Avtalsperiod 27.11.2019 - 30.11.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Red Hat och Suse -licenser 2016-2018 (2020) »
Avtalsperiod 22.12.2016 - 21.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 25 dagar

Rengöringstjänster och rengöringstillbehör

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Helhetsservice 2017-2021 (Rengöringstjänster och Säkerhetstjänster) » 01.03.2017 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Rengöringsprodukter 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Rengöringstjänster 2017-2021 » 01.03.2017 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Namn Helhetsservice 2017-2021 (Rengöringstjänster och Säkerhetstjänster) »
Avtalsperiod 01.03.2017 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar
Namn Rengöringsprodukter 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Rengöringstjänster 2017-2021 »
Avtalsperiod 01.03.2017 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar

Ekonomi- och finansieringstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Fordonsförsäkringar 2017-2019 (2021) » 01.04.2017 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Leasingtjänster för bilar 2018-2019 (2021) » 01.01.2018 - 31.12.2020 1kk, 5 dagar
Leasingtjänster 2018-2022 » 01.01.2018 - 31.12.2022 2v, 1kk, 5 dagar
Leasingtjänster 2020–2022 (2024) » 26.05.2020 - 25.05.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Betalningslösning 2018-2023 (2024) » 15.06.2018 - 14.06.2023 2v, 6kk, 19 dagar
Prepaid-tjänster 2015-2021 » 19.11.2015 - 18.05.2021 5kk, 22 dagar
Namn Fordonsförsäkringar 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.04.2017 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Leasingtjänster för bilar 2018-2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.01.2018 - 31.12.2020
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 5 dagar
Namn Leasingtjänster 2018-2022 »
Avtalsperiod 01.01.2018 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig 2v, 1kk, 5 dagar
Namn Leasingtjänster 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 26.05.2020 - 25.05.2022
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Betalningslösning 2018-2023 (2024) »
Avtalsperiod 15.06.2018 - 14.06.2023
Tid kvar att ansluta sig 2v, 6kk, 19 dagar
Namn Prepaid-tjänster 2015-2021 »
Avtalsperiod 19.11.2015 - 18.05.2021
Tid kvar att ansluta sig 5kk, 22 dagar

Telekommunikation

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Kommunikationstjänster 2018-2023 » 08.10.2018 - 07.10.2023 2v, 10kk, 11 dagar
Teleoperatörtjänster 2020-2024 » 30.06.2020 - 29.06.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Datakommunikationstjänster 2019-2023 » DIS 29.06.2019 - 28.06.2023 Anslutning är möjlig
Nätverksprodukter 2019–2023 » DIS 01.02.2019 - 31.01.2023 Anslutning är möjlig
Videokonferenser 2017 - 2021 » 20.06.2017 - 31.05.2021 6kk, 5 dagar
Namn Kommunikationstjänster 2018-2023 »
Avtalsperiod 08.10.2018 - 07.10.2023
Tid kvar att ansluta sig 2v, 10kk, 11 dagar
Namn Teleoperatörtjänster 2020-2024 »
Avtalsperiod 30.06.2020 - 29.06.2024
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Datakommunikationstjänster 2019-2023 » DIS
Avtalsperiod 29.06.2019 - 28.06.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Nätverksprodukter 2019–2023 » DIS
Avtalsperiod 01.02.2019 - 31.01.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Videokonferenser 2017 - 2021 »
Avtalsperiod 20.06.2017 - 31.05.2021
Tid kvar att ansluta sig 6kk, 5 dagar

Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Låssystem och tjänster 2017-2021 » 15.02.2017 - 14.02.2021 2kk, 20 dagar
Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) » 10.12.2018 - 09.12.2022 2v, 13 dagar
Kassaskåp och Brandsäkra kassaskåp 2017-2019 (2021) » 23.01.2017 - 31.01.2021 2kk, 6 dagar
Säkerhetstjänster 2017 - 2021, Facilitetstjänster för lokaler » 01.03.2017 - 30.09.2021 10kk, 4 dagar
Säkerhetssystem och tjänster 2017 - 2021 » 01.03.2017 - 28.02.2021 3kk, 3 dagar
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och tjänster 2017-2019 (2021) » 28.08.2017 - 27.08.2021 9kk, 1 dag
Namn Låssystem och tjänster 2017-2021 »
Avtalsperiod 15.02.2017 - 14.02.2021
Tid kvar att ansluta sig 2kk, 20 dagar
Namn Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 10.12.2018 - 09.12.2022
Tid kvar att ansluta sig 2v, 13 dagar
Namn Kassaskåp och Brandsäkra kassaskåp 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 23.01.2017 - 31.01.2021
Tid kvar att ansluta sig 2kk, 6 dagar
Namn Säkerhetstjänster 2017 - 2021, Facilitetstjänster för lokaler »
Avtalsperiod 01.03.2017 - 30.09.2021
Tid kvar att ansluta sig 10kk, 4 dagar
Namn Säkerhetssystem och tjänster 2017 - 2021 »
Avtalsperiod 01.03.2017 - 28.02.2021
Tid kvar att ansluta sig 3kk, 3 dagar
Namn Avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och tjänster 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 28.08.2017 - 27.08.2021
Tid kvar att ansluta sig 9kk, 1 dag
Bekanta dig med övriga gemensamma upphandlingar på de finskpråkiga sidorna. »