Ramavtal

Ramavtal

Du gör upphandlingar på ett enkelt och säkert sätt med ramavtal

Vi har konkurrensutsatt ett brett urval produkter och tjänster för statsförvaltningen och genom att utnyttja våra avtal kan du skaffa produkter och tjänster utan att ordna en egen offentlig konkurrensutsättning.

Vi har cirka 70 ramavtal, och med hjälp av dessa kan du skaffa de flesta produkter och tjänster som din organisation behöver. Mer detaljerad information om våra ramavtal återfinns på våra finskspråkiga webbsidor, där du också kan elektroniskt ansluta din organisation till ett ramavtal.

Ansvar i den samordnade upphandlingen

Vi tar hänsyn till ansvarsaspekterna i alla konkurrensutsättningar. Om miljöaspekterna har beaktats enligt förhandsdefinierade kriterier vid konkurrensutsättningen av ramavtal, beviljar vi dessa ramavtal Hansels eget miljömärke. En närmare beskrivning av grunderna för beviljandet finns i uppgifterna för varje ramavtal.

Samtliga kriterier och anvisningar i anslutning till statsförvaltningens ansvarsfrågor har automatiskt beaktats i våra ramavtal. Mer information om vårt arbete med ansvarsfrågor finns i vår ansvarsrapport 2016.

Läs mera

Detaljerad information om våra ramavtal och leverantörer hittas på våra finskspråkiga webbsidor.