Fordon- och logistiktjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DPS 07.07.2019 - 07.07.2023 Liittyminen mahdollista
Namn Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) »
Sopimuskausi 01.04.2020 - 31.03.2022
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DPS
Sopimuskausi 07.07.2019 - 07.07.2023
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista

Experttjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Portalen för små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Pienhankinta 10.06.2019 - Liittyminen mahdollista
IT-konsulttjänster 2018-2022 » DPS 15.10.2018 - 28.08.2022 Liittyminen mahdollista
Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2017-2021 » 13.04.2017 - 12.04.2021 6kk, 19 dagar
Internrevisionstjänster 2019-2025 » DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Liittyminen mahdollista
Revisionstjänster 2019-2025 » DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Liittyminen mahdollista
Namn Portalen för små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Pienhankinta
Sopimuskausi 10.06.2019 -
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn IT-konsulttjänster 2018-2022 » DPS
Sopimuskausi 15.10.2018 - 28.08.2022
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2017-2021 »
Sopimuskausi 13.04.2017 - 12.04.2021
Aikaa liittyä 6kk, 19 dagar
Namn Internrevisionstjänster 2019-2025 » DPS
Sopimuskausi 02.05.2019 - 30.04.2025
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn Revisionstjänster 2019-2025 » DPS
Sopimuskausi 02.05.2019 - 30.04.2025
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista

Livsmedel och restaurangtjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Livsmedlen och non-food -varorna 2020 - 2024 » 30.12.2019 - 31.01.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Livsmedlen och non-food -varorna 2020 - 2024 »
Sopimuskausi 30.12.2019 - 31.01.2024
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista

Energi

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Solkraftverk 2020–2026 » DPS 30.03.2020 - 31.03.2026 Liittyminen mahdollista
El och portföljförvaltning 2020–2024 » 01.03.2020 - 31.12.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Solkraftverk 2020–2026 » DPS
Sopimuskausi 30.03.2020 - 31.03.2026
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn El och portföljförvaltning 2020–2024 »
Sopimuskausi 01.03.2020 - 31.12.2024
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista

IT-utrustning

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Pienhankinta 11.12.2019 - Liittyminen mahdollista
Mobilterminalen 2019–2020 (2023) » 01.07.2019 - 30.06.2021 9kk, 6 dagar
Robusta datorer 2018–2020 (2022) » 20.09.2018 - 19.09.2022 1v, 11kk, 26 dagar
Datorer 2018–2020 (2022) » 01.03.2018 - 28.02.2022 1v, 5kk, 4 dagar
Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DPS 29.06.2018 - 30.04.2022 Liittyminen mahdollista
Namn AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) »
Sopimuskausi 01.04.2020 - 31.03.2022
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Pienhankinta
Sopimuskausi 11.12.2019 -
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn Mobilterminalen 2019–2020 (2023) »
Sopimuskausi 01.07.2019 - 30.06.2021
Aikaa liittyä 9kk, 6 dagar
Namn Robusta datorer 2018–2020 (2022) »
Sopimuskausi 20.09.2018 - 19.09.2022
Aikaa liittyä 1v, 11kk, 26 dagar
Namn Datorer 2018–2020 (2022) »
Sopimuskausi 01.03.2018 - 28.02.2022
Aikaa liittyä 1v, 5kk, 4 dagar
Namn Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DPS
Sopimuskausi 29.06.2018 - 30.04.2022
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista

Möbler och kontorstjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Kontorsmaterial 2020 TEMPORÄR » 15.02.2020 - Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Kontorsmaterial 2020 TEMPORÄR »
Sopimuskausi 15.02.2020 -
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista

Rese- och mötestjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Serviceflyg 2018–2021 » 01.01.2018 - 30.09.2021 1v, 6 dagar
Tågresetjänster 2020–2023 » 01.01.2020 - 31.12.2023 3v, 3kk, 7 dagar
Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DPS 05.02.2018 - 31.12.2021 Liittyminen mahdollista
Resebyråtjänster 2020–2024 » 01.03.2020 - 29.02.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Charterflyg 2018–2021 » 01.01.2018 - 30.09.2021 1v, 6 dagar
Namn Serviceflyg 2018–2021 »
Sopimuskausi 01.01.2018 - 30.09.2021
Aikaa liittyä 1v, 6 dagar
Namn Tågresetjänster 2020–2023 »
Sopimuskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Aikaa liittyä 3v, 3kk, 7 dagar
Namn Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DPS
Sopimuskausi 05.02.2018 - 31.12.2021
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn Resebyråtjänster 2020–2024 »
Sopimuskausi 01.03.2020 - 29.02.2024
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Charterflyg 2018–2021 »
Sopimuskausi 01.01.2018 - 30.09.2021
Aikaa liittyä 1v, 6 dagar

Programvara

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Upphandlings- och avtalsverktyg 2019–2026 (2029) » 19.12.2019 - 31.08.2026 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DPS 27.11.2019 - 30.11.2023 Liittyminen mahdollista
Förvaltnings- och distributionstjänster för Red Hat och Suse -licenser 2016-2018 (2020) » 22.12.2016 - 21.12.2020 2kk, 27 dagar
Namn Upphandlings- och avtalsverktyg 2019–2026 (2029) »
Sopimuskausi 19.12.2019 - 31.08.2026
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DPS
Sopimuskausi 27.11.2019 - 30.11.2023
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Red Hat och Suse -licenser 2016-2018 (2020) »
Sopimuskausi 22.12.2016 - 21.12.2020
Aikaa liittyä 2kk, 27 dagar

Rengöringstjänster och rengöringstillbehör

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Rengöringsprodukter 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Rengöringsprodukter 2020-2022 (2024) »
Sopimuskausi 01.04.2020 - 31.03.2022
Aikaa liittyä Liittyminen ei ole enää mahdollista

Telekommunikation

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Nätverksprodukter 2019–2023 » DPS 01.02.2019 - 31.01.2023 Liittyminen mahdollista
Namn Nätverksprodukter 2019–2023 » DPS
Sopimuskausi 01.02.2019 - 31.01.2023
Aikaa liittyä Liittyminen mahdollista

Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster

Namn Sopimuskausi Aikaa liittyä
Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) » 10.12.2018 - 09.12.2022 2v, 2kk, 15 dagar
Namn Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) »
Sopimuskausi 10.12.2018 - 09.12.2022
Aikaa liittyä 2v, 2kk, 15 dagar
Tutustu muihin yhteishankintoihin suomenkieliseltä sivustolta »