Fordon- och logistiktjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) » 01.12.2021 - 30.11.2023 1mån, 16 dagar
Namn Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.12.2021 - 30.11.2023
Tid kvar att ansluta sig 1mån, 16 dagar

Experttjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 » DIS 01.11.2021 - 30.04.2026 Anslutning är möjlig
Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 » DIS 01.11.2021 - 30.04.2026 Anslutning är möjlig
Namn Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 » DIS
Avtalsperiod 01.11.2021 - 30.04.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 » DIS
Avtalsperiod 01.11.2021 - 30.04.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Energi

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Tankningar med statens betaltidskort 2021-2023 (2024) » 01.12.2021 - 14.06.2023 2mån, 13 dagar
Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) » 01.12.2021 - 30.11.2023 2mån, 13 dagar
Namn Tankningar med statens betaltidskort 2021-2023 (2024) »
Avtalsperiod 01.12.2021 - 14.06.2023
Tid kvar att ansluta sig 2mån, 13 dagar
Namn Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.12.2021 - 30.11.2023
Tid kvar att ansluta sig 2mån, 13 dagar

Personal- och hälsovårdstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 » DIS 01.11.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Namn Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 » DIS
Avtalsperiod 01.11.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

IT-utrustning

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Datorer för special bruk 2021–2025 » DIS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Datorer 2021–2025 » DIS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DIS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 » DIS 17.09.2021 - 31.08.2025 Anslutning är möjlig
Namn Datorer för special bruk 2021–2025 » DIS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer 2021–2025 » DIS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DIS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 » DIS
Avtalsperiod 17.09.2021 - 31.08.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Möbler och kontorstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) » 25.01.2022 - 24.01.2024 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Möbler för daghem och skolor 2021-2025 » DIS 30.11.2021 - 30.11.2025 Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Kontorsmöbler 2021–2025 » DIS 29.10.2021 - 30.10.2025 Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) »
Avtalsperiod 25.01.2022 - 24.01.2024
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Möbler för daghem och skolor 2021-2025 » DIS
Avtalsperiod 30.11.2021 - 30.11.2025
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Kontorsmöbler 2021–2025 » DIS
Avtalsperiod 29.10.2021 - 30.10.2025
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista

Rese- och mötestjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Passagerartransporter med båt 2022–2025 (2026) » 01.04.2022 - 31.03.2025 3mån, 27 dagar
Reguljärflyg 2022 – 2023 (2024) » 01.01.2022 - 31.12.2023 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Passagerartransporter med båt 2022–2025 (2026) »
Avtalsperiod 01.04.2022 - 31.03.2025
Tid kvar att ansluta sig 3mån, 27 dagar
Namn Reguljärflyg 2022 – 2023 (2024) »
Avtalsperiod 01.01.2022 - 31.12.2023
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista

Ekonomi- och finansieringstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) » 30.11.2021 - 30.11.2026 Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) »
Avtalsperiod 30.11.2021 - 30.11.2026
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista