Namn Kategori Tid kvar att ansluta sig Dagar kvar att ansluta sig
Tankleveranser av bränslen 2021-2023 (2024) » Energi Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Mobilterminalen 2021–2023 (2025) » IT-utrustning Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2021–2023 (2025) » IT-utrustning 18 dagar 18
Datorer 2021–2025 » DIS IT-utrustning Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Skrivare och utrustningar 2021–2025 » DIS IT-utrustning Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) » Möbler och kontorstjänster 2kk, 30 dagar 91
Servers och integrerade lösningar 2021–2025 » DIS Datorhallstjänster och - utrustning Anslutning är möjlig 1551
Flygresor 2022–2023 (2024) » Rese- och mötestjänster 3kk, 17 dagar 109
Charterflyg 2021–2023 (2025) » Rese- och mötestjänster 2kk, 13 dagar 74
Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2021-2023 (2025) » Programvara Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Rengöringstjänster 2021–2025 » DIS Rengöringstjänster och rengöringstillbehör Anslutning är möjlig 1520
Helhetsservice 2021–2025 » DIS Rengöringstjänster och rengöringstillbehör Anslutning är möjlig 1520
Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) » Ekonomi- och finansieringstjänster Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Datakommunikationstjänster 2021–2025 » DIS Telekommunikation Anslutning är möjlig 1552
Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025 » DIS Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster Anslutning är möjlig 1582
Namn Tankleveranser av bränslen 2021-2023 (2024) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Mobilterminalen 2021–2023 (2025) »
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2021–2023 (2025) »
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig 18 dagar
Namn Datorer 2021–2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Skrivare och utrustningar 2021–2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) »
Kategori Möbler och kontorstjänster
Tid kvar att ansluta sig 2kk, 30 dagar
Namn Servers och integrerade lösningar 2021–2025 » DIS
Kategori Datorhallstjänster och - utrustning
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Flygresor 2022–2023 (2024) »
Kategori Rese- och mötestjänster
Tid kvar att ansluta sig 3kk, 17 dagar
Namn Charterflyg 2021–2023 (2025) »
Kategori Rese- och mötestjänster
Tid kvar att ansluta sig 2kk, 13 dagar
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2021-2023 (2025) »
Kategori Programvara
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Rengöringstjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Rengöringstjänster och rengöringstillbehör
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Helhetsservice 2021–2025 » DIS
Kategori Rengöringstjänster och rengöringstillbehör
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) »
Kategori Ekonomi- och finansieringstjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Datakommunikationstjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Telekommunikation
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Bekanta dig med övriga gemensamma upphandlingar på de finskpråkiga sidorna. »