Namn Kategori Tid kvar att ansluta sig Dagar kvar att ansluta sig
Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) » Fordon- och logistiktjänster 2mån, 23 dagar 84
Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 » DIS Experttjänster Anslutning är möjlig 1815
Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 » DIS Experttjänster Anslutning är möjlig 1815
Tankningar med statligt kort för betalningstid 2021–2023 (2024) » Energi 3mån, 20 dagar 112
Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) » Energi 3mån, 20 dagar 112
Inhyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 » DIS Personal- och hälsovårdstjänster Anslutning är möjlig 1695
Datorer för special bruk 2021–2025 » DIS IT-utrustning Anslutning är möjlig 1603
Mobilterminalen 2021–2022 (2025) » IT-utrustning Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Datorer 2021–2025 » DIS IT-utrustning Anslutning är möjlig 1603
Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DIS IT-utrustning Anslutning är möjlig 1603
Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 » DIS IT-utrustning Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) » Möbler och kontorstjänster 20 dagar 20
Servers och integrerade lösningar 2021–2025 » DIS Datorhallstjänster och - utrustning Anslutning är möjlig 1480
Reguljärflyg 2022 – 2023 (2024) » Rese- och mötestjänster 1mån, 7 dagar 38
Charterflyg 2021–2024 (2025) » Rese- och mötestjänster 3 dagar 3
Lokal- och användartjänster 2021-2025 » DIS Rengöringstjänster och rengöringstillbehör Anslutning är möjlig 1695
Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) » Ekonomi- och finansieringstjänster Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Telekommunikationstjänster 2021–2025 » DIS Telekommunikation Anslutning är möjlig 1502
Namn Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) »
Kategori Fordon- och logistiktjänster
Tid kvar att ansluta sig 2mån, 23 dagar
Namn Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 » DIS
Kategori Experttjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 » DIS
Kategori Experttjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Tankningar med statligt kort för betalningstid 2021–2023 (2024) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig 3mån, 20 dagar
Namn Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig 3mån, 20 dagar
Namn Inhyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 » DIS
Kategori Personal- och hälsovårdstjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer för special bruk 2021–2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Mobilterminalen 2021–2022 (2025) »
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Datorer 2021–2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 » DIS
Kategori IT-utrustning
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) »
Kategori Möbler och kontorstjänster
Tid kvar att ansluta sig 20 dagar
Namn Servers och integrerade lösningar 2021–2025 » DIS
Kategori Datorhallstjänster och - utrustning
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Reguljärflyg 2022 – 2023 (2024) »
Kategori Rese- och mötestjänster
Tid kvar att ansluta sig 1mån, 7 dagar
Namn Charterflyg 2021–2024 (2025) »
Kategori Rese- och mötestjänster
Tid kvar att ansluta sig 3 dagar
Namn Lokal- och användartjänster 2021-2025 » DIS
Kategori Rengöringstjänster och rengöringstillbehör
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Prepaid-tjänster 2021-2025 (2026) »
Kategori Ekonomi- och finansieringstjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Telekommunikationstjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Telekommunikation
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig