Namn Kategori Tid kvar att ansluta sig Dagar kvar att ansluta sig
Flyttnings och varutransportservice 2020-2025 » DIS Fordon- och logistiktjänster Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Tunga fordon 2021–2023 (2025) » Fordon- och logistiktjänster 1kk, 20 dagar 50
IT-konsulttjänster 2021-2027 » DIS Experttjänster Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2027 » DIS Experttjänster Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Restaurang service 2021–2025 » DIS Livsmedel och restaurangtjänster Anslutning är möjlig 1861
Gaser 2021–2023 (2025) » Energi Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Bränslen för sjötrafik 2021-2023 (2025) » Energi 22 dagar 22
Leveranser av flytande naturgas (LNG) 2021-2023 (2025) » Energi 22 dagar 22
Tankleveranser av bränslen 2021-2023 (2024) » Energi 22 dagar 22
Läröböcker i andra stadiet och tillhörande material 2020-2022 (2024) » Möbler och kontorstjänster 1kk, 20 dagar 50
Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2021-2023 (2025) » Programvara 2kk, 5 dagar 66
Helhetsservice 2021–2025 » DIS Rengöringstjänster och rengöringstillbehör Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Rengöringstjänster 2021–2025 » DIS Rengöringstjänster och rengöringstillbehör Liittyminen ei ole vielä mahdollista 99999
Leasingtjänster för bilar 2021-2022 (2024) » Ekonomi- och finansieringstjänster Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Prepaid-tjänster 2021-2027 » Ekonomi- och finansieringstjänster Liittyminen ei ole enää mahdollista 99999
Låssystem och tjänster 2021–2025 » DIS Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster Anslutning är möjlig 1527
Säkerhetssystem och tjänster 2021–2025 » DIS Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster Anslutning är möjlig 1555
Namn Flyttnings och varutransportservice 2020-2025 » DIS
Kategori Fordon- och logistiktjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Tunga fordon 2021–2023 (2025) »
Kategori Fordon- och logistiktjänster
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 20 dagar
Namn IT-konsulttjänster 2021-2027 » DIS
Kategori Experttjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2027 » DIS
Kategori Experttjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Restaurang service 2021–2025 » DIS
Kategori Livsmedel och restaurangtjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Gaser 2021–2023 (2025) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Bränslen för sjötrafik 2021-2023 (2025) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig 22 dagar
Namn Leveranser av flytande naturgas (LNG) 2021-2023 (2025) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig 22 dagar
Namn Tankleveranser av bränslen 2021-2023 (2024) »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig 22 dagar
Namn Läröböcker i andra stadiet och tillhörande material 2020-2022 (2024) »
Kategori Möbler och kontorstjänster
Tid kvar att ansluta sig 1kk, 20 dagar
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2021-2023 (2025) »
Kategori Programvara
Tid kvar att ansluta sig 2kk, 5 dagar
Namn Helhetsservice 2021–2025 » DIS
Kategori Rengöringstjänster och rengöringstillbehör
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Rengöringstjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Rengöringstjänster och rengöringstillbehör
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole vielä mahdollista
Namn Leasingtjänster för bilar 2021-2022 (2024) »
Kategori Ekonomi- och finansieringstjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Prepaid-tjänster 2021-2027 »
Kategori Ekonomi- och finansieringstjänster
Tid kvar att ansluta sig Liittyminen ei ole enää mahdollista
Namn Låssystem och tjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Säkerhetssystem och tjänster 2021–2025 » DIS
Kategori Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Bekanta dig med övriga gemensamma upphandlingar på de finskpråkiga sidorna. »