<
Ramavtal

Servers och integrerade lösningar 2021–2025

DIS

Sammanfattning av det dynamiska inköpssystemet

Namn

Servers och integrerade lösningar 2021–2025

Anslut dig senast

30.05.2025

Avtalsperiod

01.07.2021 - 31.05.2025

Verksamhetsmodell

Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Tämä yhteishankinta tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Konesali- infrastruktuurilaitteet 2021–2025 DPS:n hankinnan kohde on seuraava:

  • Palvelimet
  • Tallennus- ja varmistuslaitteet
  • Integroidut ratkaisut (hyperkonvergenssi- ja konvergenssilaitteet)
  • Konesali- ja tallennusverkon laitteet ja tarvikkeet
  • Lisätarvikkeet
  • Palvelut

Asiakkaan hankinta voi kohdistua joko näihin kaikkiin tai vain osaan näistä.

'