<
Ramavtal

Städtjänster 2021–2025

DIS

Sammanfattning av det dynamiska inköpssystemet

Namn

Städtjänster 2021–2025

Anslut dig senast

31.12.2025

Avtalsperiod

24.05.2021 - 31.12.2025

Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt

31.12.2028

Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Städtjänster 2021 – 2025 är ett dynamiskt inköpssystem genom vilket alla Hansels kunder inom den offentliga sektorn kan upphandla städtjänster. Den gemensamma upphandlingen Städtjänster erbjuder flexibla lösningar för upphandling av städtjänster, och där tas också hänsyn till tilläggstjänster i enlighet med kundernas behov och verksamhetsmiljön.

'