<
Ramavtal

Charterflyg 2021–2024 (2025)

Sammanfattning av ramavtalet

Namn

Charterflyg 2021–2024 (2025)

Anslut dig senast

14.05.2021

Avtalsperiod

01.10.2021 - 30.09.2024

Verksamhetsmodell

En leverantör

Ansvarsfullhet

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Tilauslentopalveluiden puitejärjestelyllä voit tilata tilauslentopalveluja määrittelemäsi kohteen ja aikataulun mukaisesti.

'