<
Ramavtal

Lokal- och användartjänster 2021-2025

DIS

Sammanfattning av det dynamiska inköpssystemet

Namn

Lokal- och användartjänster 2021-2025

Anslut dig senast

31.12.2025

Avtalsperiod

18.06.2021 - 31.12.2025

Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt

31.12.2028

Ansvarsfullhet

Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda


Lokal- och användartjänster 2021-2025 är ett dynamiskt inköpssystem genom vilket alla Hansels kunder inom den offentliga sektorn kan upphandla tjänster för lokalanvändare. Den gemensamma upphandlingen Lokal- och användartjänster erbjuder flexibla lösningar för upphandling av städ- och säkerhetstjänster samt stöduppgifter inom måltidstjänster, med hänsyn till kundernas behov och verksamhetsmiljön.  

'