Fordonsförsäkringar 2021–2023 (2025) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för ramavtalet är fordonsförsäkringar och tillhörande tjänster. Ramavtalet kan utnyttjas av de kunder som har anslutit sig till det. De anslutna kunderna kan försäkra sina ägo- och/eller leasingfordon med en trafikförsäkring och/eller en frivillig kaskoförsäkring.

Lagstadgad trafikförsäkring

 • Lagstadgad trafikförsäkring gäller kundens ägna fordon och leasingfordon som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016). Innehållet av trafikförsäkringslagen är i enlighet med den ikraftvarande lagstiftning som gäller trafikförsäkring.
 • Lämpar sig huvudsakligen till alla andra organisationer förutom organisationer inom statens budgetekonomi. Vid skada förorsakad av statens fordon sker skadeersättningen i enlighet med trafikförsäkringslagen. Ytterligare information om trafikförsäkring inom statsförvaltningen får du hos Statskontoret.  

Frivillig kaskoförsäkring  

 • Frivillig kaskoförsäkring gäller minst följande kundens egna fordon samt leasingfordon:
  • Person- och paketbilar samt lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar
  • Arbetsmaskiner
  • Traktorer
  • Två- och trehjuliga fordon (exempelvis fordon som tillhör klasserna L1e, L2e och L1e-A, samt gatu- och terrängmotorcyklar
  • Snöskotrar
  • Fyrhjulingar
  • Släpvagnar

Tilläggsförsäkringar, extra skydd till trafikförsäkringen 

 • Om kunden så önskar kan hen lägga till det kundspecifika skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger en tilläggsförsäkring gällande s.k. Green Card-länder utanför EES-området (till exempel Ryssland).

Det försäkringsskydd som den frivilliga kaskoförsäkringen i ramavtalet ger är omfattande, och ramavtalspriserna är mycket konkurrenskraftiga. Prislistan för den giltiga försäkringsperioden hittar du på Dokument-fliken.

Minimikraven på försäkringsprodukterna med prisuppgifter vid olika självriskvillkor hittar du på Dokument-fliken. Därtill kan du i förväg bekanta dig med försäkringsvillkoren.


Nyttor

 • Tack vare den stora volymen får du konkurrenskraftiga priser och avtalsvillkor på olika försäkringsprodukter till ditt förfogande
 • Du undviker processkostnader som uppstår vid egen konkurrensutsättning
 • Omfattande stöd av Hansels sakkunniga under hela avtalsperioden, bl.a. kundens intressebevakning och leverantörsförvaltning
 • Möjlighet att delta i utvecklingen av ramavtalet

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2021 - 31.03.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Tiina Gabelli

Kategorichef

tiina.gabelli@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga