Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024)

Delområdena i ramavtalet

Bilunderhåll, reparation, tvätt och inspektionstjänster, MERCEDES-BENZ

Bilunderhåll, reparation, tvätt och inspektionstjänster, ALLA BILMÄRKEN

Bilunderhåll, reparation, tvätt och inspektionstjänster, SKODA

Bilunderhåll, reparation, tvätt och inspektionstjänster, VOLKSWAGEN

Däck och däcktjänster

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2020 - 30.09.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.12.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör