Autojen huolenpitopalvelut 2020–2022 (2024)

Delområdena i ramavtalet

Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, MERCEDES-BENZ

Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, MONIMERKKI

Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, SKODA

Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, VOLKSWAGEN

Renkaat ja rengaspalvelut

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2020 - 30.09.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.12.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör