Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024 Ramavtal

Det här ramavtalet kan utnyttjas av:  

  • Kommunerna 
  • Samkommunerna 
  • evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar 
  • övriga offentliga upphandlande enheter av ovannämnda aktörer.  

Anslutningstiden för det här ramavtalet har löpt ut 10.8.2019 och det är inte mera möjligt att ansluta sig.  

Förbindelser som ingåtts hos Kuntahankinnat senast 10.8.2019 fördes automatiskt över till ramavtalet för livsmedel och non food-produkter som konkurrensutsatts av Hansel, om kunden inte meddelade annat senast 10.8.2019.  

När kunden ansluter sig till ramavtalet förbinder den samtidigt att använda ett kundspecifikt kontrakt, och de förhandsuppgifter som kunden gett vid anslutningen ska kunna litas på.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
30.12.2019 - 31.01.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.01.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Milja Virtanen

Kategorichef

milja.virtanen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga