Livsmedel och non-food -produkter 2021–2025 Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för den här upphandlingen är livsmedel för professionella kök och detaljhandel, samt non-food-produkter för professionella kök och renhållning. Kunderna som har anslutit sig till ramavtalet kan dessutom i liten utsträckning upphandla non-food-produkter som stöder underhållet och funktionsdugligheten av lokaler, alltefter leverantörens utbud.

Därtill omfattar föremålet för upphandlingen tjänster för beställning och användning av de ovannämnda produkterna, till exempel logistiktjänster.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.12.2020 - 31.01.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.06.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Milja Virtanen

Kategorichef

milja.virtanen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga