Små upphandlingar gällande planeringstjänster för AV-teknik Små upphandlingar

Du behöver inte ansluta dig till små upphandlingen gällande planeringstjänster för AV-teknik. Däremot måste du godkänna tjänstens användningsvillkor när du lämnar en anbudsbegäran.

Vad kan jag upphandla?

I den här små upphandlingen kan du upphandla planeringstjänster för AV-teknik, ifall att upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Objekt i den här små upphandlingen är planeringstjänster för AV- och presentationsteknik, kartläggningstjänster som anknyter till planering samt små upphandlingar till en övervakningstjänst under bygg- och garantitiden. För tydlighets skull konstaterar vi att objektet inte innehåller systemleveranser med AV-teknik eller producerande av innehållstjänster för AV-teknik (till exempel producerande av material som presenteras på infoskärmar).

En små upphandling kan göras endast om upphandlingen underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att en upphandling inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Se dessutom till att följa anvisningarna för upphandling i din egen organisation.

Små upphandlingen är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är främst en digital plattform som skapats för att göra det lättare för kunden att konkurrensutsätta små upphandlingar. Hansel har granskat de leverantörer som är med i tjänsten Kisa-apuri. En små upphandling ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens anvisning för upphandling. I vår tjänst är det inte möjligt att lämna kommentarer till en anbudsbegäran som gäller en små upphandling. Anvisningar för tjänsten kan ses i videoformat nedan.

Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet är det inte möjligt att använda tjänsten små upphandlingar, utan rekommendationen är då att använda DPS för Planeringstjänster gällande AV-teknik 2020-2024.

Avtalsperiod

Den här små upphandlingen är i kraft från och med 17.1.2022.

Anvisningar för Kisa-apuri

För den här småupphandlingen används Hansels digitala tjänsten Kisa-apuri. I tjänsten kan du lämna en anbudsbegäran, jämföra de anbud som inlämnats och välja en lämplig leverantör. I tjänsten ser du även alla avslutade konkurrensutsättningar.

Leverantörerna kan däremot lätt lämna in sin offert via Kisa-apuri.

Läs mera om småupphandlingstjänsten och kolla instruktionsvideon, som finns endast på finska:

Instruktioner för kunden

Instruktioner för leverantören

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
17.01.2022 -

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga