Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 DPS

Fördelar med upphandlingen

 • Hansel säkerställer leverantörernas lämplighet med att bl.a. kolla företagets finansiella situation samt deras referenser för liknande leveranser.
 • Hansel har granskat avtalsleverantörernas straffregisterutdrag på sina kunders vägnar.
 • Du får hjälp med planeringen av AV-teknik av en sakkunnig som är opartisk.
 • Hansels sakkunnigas stöd under hela avtalsperioden med bl.a. kundens intressebevakning, leverantörshantering och kommentarer till konkurrensutsättnings materialen vid behov.
 • Avtalsvillkor som passar dina behov.

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla

 • Planeringstjänster för AV-teknik
 • Kartläggningstjänster som hänför sig till planering av AV-teknik
 • Övervakningstjänster under bygg-och garantitiden

Planeringstjänster för AV-teknik som är föremålet för upphandlingen kan förekomma till exempel vid följande skeden:

 • Behovsutredning, behovskartläggning och rekommendationer för AV-teknik
 • Planering och definiering av upphandlingen
 • Beredning av upphandlingsdokument
 • Projektering och realisationsplanering
 • Ibruktagande och realisation
 • Kvalitetssäkring, mottagning och godkännande
 • Drift och tjänster under drift
 • Planering av kontrollerad demontering och informationssäker avlägsnande av system och lösningar som är i slutändan av sin livscykel

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.05.2024

Avtalsperiod
03.06.2020 - 31.05.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.05.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga