<
Ramavtal

Utrustning för utryckningsfordon 2022–202X

Sammanfattning av ramavtalet

Namn

Utrustning för utryckningsfordon 2022–202X

Anslut dig senast

04.02.2022

Avtalsperiod

01.06.2022 -

Verksamhetsmodell

Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Ansvarsfullhet

Tämän puitejärjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan autojen varustaminen hälytysajoneuvoiksi vaativaan operatiiviseen kenttäkäyttöön. Puitejärjestely käsittää varustelupalvelujen ja varusteiden sekä niihin liittyvien palvelujen hankinnan näitä hankintoja varten laadituin, kattavin sopimusehdoin.

Puitejärjestely suunnitellaan erityisesti puitejärjestelyyn liittyvien valtio- ja kuntaorganisaatioiden turvallisuusviranomaisten tarpeisiin, mutta siihen voivat liittyä mukaan myös muut Hanselin asiakkaat, joilla on tarve varustella autojaan hälytysajoneuvoiksi.

Mitä voin hankkia?

Tavoitteenamme on tarjota tällä puitejärjestelyllä asiakkaillemme kattavat hankintaratkaisut autojensa varustamiseksi hälytysajoneuvoiksi. Hälytysajoneuvolla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä henkilö-, paketti- tai (kevyt) kuorma-autoa, joka varustellaan pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi-, sairasautoksi tai esimerkiksi vankeinkuljetusautoksi.

Hankinnan kohteena ovat alustavasti esimerkiksi:

 • suunnittelu
 • tuotteiden (mm. varusteet ja tarvikkeet) hankinta
 • asennus
 • varustellun auton käyttöön liittyvä dokumentaatio ja käyttökoulutus
 • varustelun huolto ja korjaus
 • varustelun purku
 • varustelusta puretun auton myyminen tai käytöstä poistaminen
 • varustellun auton luovuttaminen 
 • lisädokumentaatio. 

Haluatko esitellä puitejärjestelyn muulle organisaatiollesi? Lataa Icon tästä (308,0 kB)  lyhyt esittely suunnitteluvaiheen lähtökohdista.

Puitejärjestelyn edut 

 • Tavoitteena on, että tämä puitejärjestely tarjoaa kattavat hankintaratkaisut asiakkaan henkilö-, paketti- ja (kevyt) kuorma-autojen varustamiseksi hälytysajoneuvoiksi vaativaan operatiiviseen kenttäkäyttöön.
 • Sopimusehdot suunnitellaan juuri hälytysajoneuvojen varustelupalvelujen hankintoja varten lähtökohtana puitejärjestelyyn liittyneiden asiakkaiden tarpeet.
 • Tavoitteena on saada puitesopimustoimittajiksi riittävä määrä puitesopimustoimittajia, joilla on vahvaa osaamista vaativien varustelupalvelujen tuottamisesta.
 • Hanselin asiantuntijat hallinnoivat puitesopimusta sopimuskaudella ja neuvovat liittyneitä Asiakkaita ja puitesopimustoimittajia sopimuskaudella esille nousevissa kysymyksissä.
 • Puitejärjestelyyn liittyneillä asiakkailla on mahdollisuus osallistua asiakastyöryhmään, jonka kanssa valmistellaan hankinnan sisältöjä.

Miten organisaatiomme pääsee liittymään mukaan?

Tee liittymisilmoitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 4.2.2022. Aloita tekemällä liittymisilmoitus puitejärjestelyyn sivun oikeasta ylälaidasta. Puitejärjestelyä voivat sopimuskaudella hyödyntää ainoastaan ne Hanselin asiakasorganisaatiot, jotka ovat liittyneet puitejärjestelyyn ennen liittymisajan päättymistä.

Tekemällä liittymisilmoituksen mahdollisimman pian, varmistat mahdollisuutesi osallistua puitejärjestelyn valmisteluun ja suunnitteluun erikseen muodostettavan asiakastyöryhmän muodossa.

Liittyneille Asiakkaille lähetetään liittymisen jälkeen lisätietokysely, jolla vielä mm. tarkennetaan kunkin Asiakkaan sopimuskaudelle arvioimia hankintatarpeita ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

Jos et pääse tekemään liittymisilmoitusta, ota yhteyttä: asiakaspalvelu@hansel.fi.

Infotilaisuus ma 8.11. – ilmoittaudu kuulemaan lisää!

Hankinnasta järjestetään infotilaisuus (etäkokous) hälytysajoneuvojen varustelupalveluja hankkiville valtio- ja kuntaorganisaatioille maanantaina 8.11. Infotilaisuudessa kerrotaan alustavasti mm. hankinnasta ja sen alustavista aikatauluista sekä mahdollisuudesta ilmoittautua hankinnan valmisteluun liittyvään asiakastyöryhmään.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 4.11. klo 16 mennessä tästä linkistä. 

Asiakastyöryhmässä pääset vaikuttamaan

Kilpailutusta varten perustetaan asiakastyöryhmä, johon voivat osallistua puitejärjestelyyn liittyneet asiakkaat niin halutessaan. Asiakastyöryhmässä pääset vaikuttamaan sekä kommentoimaan kilpailutuksen sisältöä ja tarjouspyyntöön liittyviä luonnosmateriaaleja. Asiakastyöryhmä kokoontuu kilpailutuksen valmistelun aikana arviolta 1-2 kertaa. 

Jos sinulla tai kollegallasi on asiakastyöryhmään soveltuvaa osaamista sekä aikaa kommentoida materiaaleja ja osallistua aktiivisesti keskusteluun, niin voit keskustella lisää kategoriapäällikkö Mika Saarisen kanssa asiakastyöryhmätyöskentelystä.

Asiakastyöryhmätyöskentely aloitetaan liittyneiden asiakkaiden kanssa jo marraskuussa, joten älä siis jätä liittymistä viime tippaan!

Kun organisaatiosi on liittynyt tähän puitejärjestelyyn, voit sen jälkeen ilmoittautua asiakastyöryhmään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Hälytysajoneuvojen varustelupalvelut, asiakastyöryhmä”, kerro sähköpostissa ainakin seuraavat asiat:

 • osallistujan organisaation nimi,
 • osallistujan nimi ja tehtävänimike
 • osallistujan sähköpostiosoite
 • osallistujan puhelinnumero
 • lisäksi voit kertoa lyhyesti alustavista hankintatarpeistanne.

Sopimuskausi

Tavoitteenamme on, että puitejärjestely olisi asiakkaidemme hyödynnettävissä kesäkuussa 2022. Aikataulu ja sopimuskauteen liittyvät seikat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Haluatko lisätietoja?

Jos sinulla tulee mitä tahansa ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä tai toiveita hälytysajoneuvojen varustelupalvelujen hankintaratkaisuihin liittyen, niin ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut -kategorian kategoriapäällikkö Mika Saariseen mika.saarinen@hansel.fi.

 

'