Kontorsmöbler 2021–2025 DPS

Fördelar med gemensam upphandling

 • Minskar kostnaderna för egen konkurrensutsättning
 • Kontraktsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • Bra kontraktsvillkor
 • Stöd från Hansels experter under kontraktsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörshantering)
 • Minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare än öppen konkurrensutsättning eftersom Hansel redan har försäkrat sig om leverantörernas lämplighet.
 • Elektronisk minikonkurrensutsättning med färdiga mallar
 • Villkor för kontrakts- och servicenivåer som stöder dina behov och som du kan påverka genom de krav som specificeras i anbudsförfrågan för minikonkurrensutsättningen
 • Hansels experter erbjuder brett stöd för hela kontraktsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörshantering samt kommentering av upphandlingsdokumenten om du vill

Vad kan jag köpa?

Genom detta dynamiska inköpssystem (DPS) kan Hansel Ab:s kunder skaffa kontorsmöbler samt tjänster i anslutning till dem.

I denna kategori övergår äganderätten till produkterna till Kunden eller en tredje part som angetts av Kunden.

Du kan till exempel skaffa:

 • Kontorsmöbler (arbetsstolar och -bord, behållare, skärmar etc.)  
 • Möbler i möteslokaler (stolar, bord, hyllor, skåp, soffor, fåtöljer, soffbord etc.)
 • Möbler i auditorier (stolar och bord, auditoriets diskar, etc.) 
 • Matsalsmöbler (stolar, bord, hyllor, skåp etc.) 
 • Inkvarteringslokalernas möbler (sängar, behållare, stolar, bord etc.) 
 • Mottagnings- och/eller betjäningsdiskar (färdiga eller skräddarsydda betjäningsdisklösningar som fungerar i sittande- och/eller stående höjd osv.) 
 • Möbler i kontrollrum
 • Mobila telefonrum och arbetsrum/ förhandlingsrumslösningar 
 • Akustikprodukter 
 • Belysning (för bruk i offentliga utrymmen) 

Till kontraktet hör också produkter som rör inredning:

 • Gardiner, mattor och textilier för användning i offentliga utrymmen 
 • Gröna växter (organiska eller syntetiska) 
 • Tillbehör som hör till möbler (garderober, tidnings- och broschyrställningar, lås för möbler etc.) 
 • AV-möbler (tuschtavlor, stativ, av-väggar och -vagnar m.m.) 

Tjänster som alltid ingår i upphandlingskontraktet:

 • Kundtjänst  
 • Leverans- och installationstjänster för produkter  
 • Butiks- och utställningslokaler  
 • Rapportering 

Andra tjänster:

 • Förvaring
 • Projektsamordnare
 • Inventeringstjänster
 • Installationstjänst som beställs separat
 • Återvinning och återvinningsrapportering
 • Inredningsplanering och produktplacering
 • Instruktioner för användning
 • Dokumentering och möbelkataloger
 • Arbetsmiljöutveckling
 • Identifierings- märkningstjänst för kundens behov
 • Miljörapport
 • Underhållstjänst
 • Omklädsel
 • Fjärrkontroll av produkternas låsning

Vill du bli leverantör?

Hansel godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Se mer i videon! 

Hansel – Vill du bli kontraktsleverantör?

Mer information om DPS som upphandlingsförfarande hittar du på:

Hansel – Vad är ett dynamiskt upphandlingssystem (DPS)?

Ansökan om deltagande i Kontorsmöbler 2021–2025 (DPS) kan lämnas in i anbudstjänsten på adressen:

Lämna in ansökan om deltagande

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast

Avtalsperiod
12.11.2021 - 11.11.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
11.11.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga