Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020–2022 (2024) Ramavtal

Endast de kunder som anslutit till ramavtalet i förväg kan göra upphandlingar inom ramavtalet. 

Du kan kontrollera i Hansels webbtjänst, om din organisation anslutit till ramavtalet.

Obs. Hansel har också en annan upphandling i kraft som gäller samma objekt: ”Förmedlingstjänster för periodiska tidskrifter 2022-2024 (2026)”.

Vad kan man upphandla?

Man kan upphandla tjänsten förmedling av inhemska och internationella periodiska publikationer (tidningar, seriepublikationer) både i tryckt och digitalt format. Dessutom kan man upphandla annat e-material, såsom databaser samt olika tilläggstjänster.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
03.02.2020 - 02.02.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
02.02.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Hanna Suono

Kategorichef

hanna.suono@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga