Inkvarteringstjänster i hemlandet 2020–2021 (2024) Ramavtal

Ramavtalet står till förfogande för de kunder som i förhand har anslutit sig till det. Det är inte mera möjligt att ansluta sig till ramavtalet.

Vad kan jag upphandla?

Om du som kund är ansluten till ramavtalet kan du upphandla inkvarteringstjänster i hotell och boenden med självhushåll på landsomfattande nivå.

Du kan huvudsakligen upphandla tjänsterna för arbets- och tjänsteresebehov. Tjänsterna kan inte utnyttjas för personalens fritidsinkvartering.

Tjänsterna kan bokas direkt hos leverantören via e-post, telefon eller leverantörens online bokningssystem. Vad gäller hotellinkvartering kan man också boka via en avtalsresebyrå, eller via Hotelzon-bokningssystemet, om kunden vill använda sig av ett annat bokningssystem.  

Inkvarteringsorganisationerna med pris- och kontaktuppgifter kan hittas i dokumentet Prislista (dokumenten finns endast på finska, Hinnasto) som finns på Dokument-fliken. I prislistan har man tagit med också städer och delområden. Prislistan är i Excel-format så att du kan filtrera den exempelvis efter en viss stad eller ett visst delområde när du söker inkvarteringsrörelser. 

Mer detaljerad information om innehållet av inkvarteringstjänsterna hittar du i beskrivningen av föremålet för upphandlingen (dokumenten finns tyvärr endast på finska, Hankinnan kohteen kuvaus) på fliken Dokument.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.01.2021 - 31.12.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2024
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Katja Reinikainen

Kategorichef

katja.reinikainen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga