Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) Ramavtal

Ramavtalet kommer att kunna utnyttjas av alla Hansels kunder som har anslutit sig till det i förväg. Anslutningen är möjlig till och med 31.5.2021.

Föremålet för upphandlingen är de mest allmänna skol-, bildkonst- och pysselmaterial som används i daghem, skolor och till exempel servicehem.

Genom den kommande gemensamma upphandlingen blir det möjligt att upphandla ett omfattande sortiment av följande produkter som bildar föremålet för upphandlingen:

 • Skolmaterial: häften, pennor, suddgummin, pennvässare, linjaler, kopieringspapper, mappar, häftapparater, bokplast osv.
 • Pysseltillbehör: pysselpapper och -kartong, pysselmaterial, pysselleror, pärlor osv.
 • Bildkonsttillbehör: penslar, målarfärger och målartillbehör, rit- och målarpapper, färgpennor, kritor osv.
 • Handarbetsmaterial: tyg, trådar och garner, sytillbehör, skräddarsax osv.

Den gemensamma upphandlingen kommer att omfatta de produkter som är föremålet för upphandlingen samt tjänster som hänför sig till beställning och leverans av produkterna.

Icon Ladda ned en presentation av den gemensamma upphandlingen här! (474,4 kB)

Infotillfälle för kunder

Ett infotillfälle för kunder om den gemensamma upphandlingen Skol- och pysselmaterial 2022 - 2024 (2026) ägde rum 27.4.2021.

Icon Skol- och pysselmaterial 2022-2024 (2026) Kundinfo.pdf  (576,1 kB)

Nyttor

 • Hansel toimii asiakkaiden tukena koko sopimuskauden ajan
 • Färdigt konkurrensutsatta priser på de mest allmänna produkter som kunderna använder
 • Ett omfattande sortiment av ansvarsfullt tillverkade produkter
 • Processbesparingar som motsvarar flera månaders arbetsinsats
 • Hansel övervakar realiseringen och tillgängligheten av prisnivån under hela avtalsperioden
 • Hansel ansvarar för avtalsförvaltningen under hela avtalsperioden
 • Hansel stöder sina kunder under hela avtalsperioden

Avtalsperiod

Det är vårt mål att avtalet ska kunna utnyttjas senast från och med januari 2022 av våra kunder som i förväg har anslutit sig till avtalet. Avtalsperioden kommer att vara 2 år och det är möjligt att fortsätta den med högst två (2) optionsperioder på ett (1) år.

Anslut dig i tid

Anslut dig till avtalet senast 31.5.2021. Avtalet kan utnyttjas endast av de kunder som har anslutit sig före publiceringen av upphandlingsannonsen. Gör alltså anslutningen i tid.  

Du kan göra anslutningsanmälan på sidans högra överkant. Om du inte lyckas ansluta dig, var vänlig och kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi.

Vid anslutningen ber vi dig uppskatta totalvärdet av er kommande upphandling under avtalsperioden (optionsperioderna medräknade, dvs. totalt under 4 år). Den här informationen krävs nuförtiden i alla offentliga upphandlingsannonser, och vid behov hjälper vi dig att beräkna det uppskattade värdet.

Kundarbetsgrupp

Kundarbetsgruppen bildas av alla kunder som har anslutit sig till ramavtalet.

Deltagarna i arbetsgruppen har möjlighet att kommentera utkast till konkurrensutsättningsmaterial om de har anslutit sig i god tid innan anslutningstiden löper ut.

Det är vårt mål att så heltäckande som möjligt kunna ta hänsyn till kundernas olika behov under beredningsskedet av konkurrensutsättningen.

 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
02.01.2022 - 01.01.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga