Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) Ramavtal

Ramavtalet Skol- och pysselmaterial 2022-2024 (2026) upphör den 1 januari 2024. 

Hansel har börjat bereda en konkurrensutsättning för den nya avtalsperioden. Bekanta dig med det kommmande ramavtalet Skol- och pysselmaterial 2024-2026 (2028) och anslut dig senast den 12 maj 2023. Endast de kunder som har anslutit sig inom utsatt tid kan utnyttja ramarravtalet under avtalsperioden.

Fördelar med upphandlingen

 • Inbesparing på flera månaders arbetsinsats i processkostnaderna
 • Färdigt konkurrensutsatta förmånliga priser på de produkter som kunderna använder mest
 • Hansel övervakar att prisnivån bibehålls och att produkterna är tillgängliga under hela avtalsperioden
 • Stöd av Hansels experter under avtalsperioden
 • Ett brett sortiment med ansvarsfullt producerade produkter

Vad kan man upphandla?

Objektet för upphandlingen är skol-, bildkonst-, hantverks- och pysseltillbehör som används i daghem, skolor och servicehus samt beställnings- och leveranstjänster för dessa.

Objektet i upphandlingen indelas enligt följande:

 1. Skoltillbehör
 2. Bildkonst-, hantverks- och pysseltillbehör

En mera ingående beskrivning av produkterna finns på fliken ”Dokument” i bilagorna ”Osa-alueen sisältö_Koulutarvikkeet” och ”Osa-alueen sisältö_Kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet”.

Objektet för upphandlingen omfattar inte till exempel möbler, leksaker, spel, sportutrustning, programmerings- och robotprodukter och inte undervisningsmaterial för naturvetenskapliga ämnen.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Mera information

Mera information om ramavtalet ges av Hansels kundservice tfn 029 444 4300 eller asiakaspalvelu@hansel.fi.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
02.01.2022 - 01.01.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga