Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestely tarjoaa laivamatkustuspalveluita Itämerellä. Käytössäsi ovat edulliset reittimatkat, risteilyt ja kokousmatkat. Laivamatkan yhteydessä voit hankkia myös kokous- ja majoituspalveluja maissa.

Tutustu laivamatkustuspalveluihin videolla:

videokuva_laivamatkustus2.png

 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2018 - 31.03.2022
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2022
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga