Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) I Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom det här ramavtalet får du förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser. Du kan upphandla licenser för Microsoft-programvaror enligt den avtalsmodell som du valt.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.05.2021 - 31.05.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.05.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga