Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) II Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom det här ramavtalet får du förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser till ditt förfogande. Du kan upphandla licenserna för Microsoft-produkter enligt den avtalsmodell som du valt.

Det här ramavtalet står till förfogande endast för de organisationer som har anslutit sig till det. Om din organisation har anslutit sig till ramavtalet syns ”Du har anslutit dig till den här gemensamma upphandlingen” i en låda på sidans högra överkant.

Observera att det finns även en parallell upphandling Förvaltnings och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020-2023 (2024) I , det är meningen att man är ansluten endast till en av dessa.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
14.12.2020 - 13.12.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
13.12.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga