Cisternleveranser av flytande bränslen 2020-2022 (2024) Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyn kautta voi hankkia säiliötoimituksia Suomen alueella seuraaville polttonesteille:

- Kevyt polttoöljy
- Dieselöljy
- Moottoripolttoöljy aluksille
- Bensiini

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
08.03.2020 - 07.03.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Juha-Pekka Paunu

Kategorichef

juha-pekka.paunu@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga