Cisternleveranser av flytande bränslen 2021−2023 (2024) Ramavtal

Med detta ramavtal kan man skaffa cisternleveranser av flytande bränslen.
Detta ramavtal är till förfogande för alla Hansel kunder.
Ramavtalet är en fortsättning till Kuntahankinnats "Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitukset 2017-2021"-avtalet.

Om du redan är med som statlig kund i det tidigare Hansels ramavtal "Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020-2022 (2024)", är anslutningen till den här inte nödvändig.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.09.2021 - 31.03.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Juha-Pekka Paunu

Kategorichef

juha-pekka.paunu@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga