Reguljärflyg 2022 (2024) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom ramavtalet kan du upphandla flygtransporttjänster till välbekanta reguljärflygmål i hemlandet och i utlandet.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
02.02.2022 - 01.02.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
01.05.2024
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Minna Isoherranen

Kategorichef

minna.isoherranen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga