Reguljärflyg 2022 (2024) Ramavtal

Vad kan man upphandla?

Inom ramavtalet tillhandahålls fasta avtalspriser på reguljärflyg både inrikes och utrikes på de rutter som kunderna använder mest, samt kampanj- och rabattpriser på dessa. De fasta avtalspriserna inkluderar flexibla ändrings- och annulleringsvillkor. Reguljärflyg bokar man via en egen avtalsresebyrå.

Avtalet kan nyttjas endast av de kunder som gått med innan upphandlingsannonsen publiceras.

Ramavtalet omfattas av 22a § i lagen om statsbudgeten (tjänster för flygresor).

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
02.02.2022 - 01.02.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
01.05.2025
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Minna Isoherranen

Kategorichef

minna.isoherranen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga