E-upphandlingssystem 2015-2023 Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä saat käyttöösi Hanselin hallinnoiman sähköisen kilpailutusjärjestelmän eli Hanki-palvelun. Järjestelmän avulla voit tehdä organisaatiosi kilpailutukset sähköisesti.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 26.03.2023

Avtalsperiod
27.03.2015 - 26.03.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
26.03.2023
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Jouni Välilä

Kategorichef

jouni.valila@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga