Småupphandling av internrevisionstjänster Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att ansluta sig till småupphandlingen av internrevisionstjänster. Däremot ska man godkänna användningsvillkoren för tjänsteportalen vid skickandet av anbudsförfrågan.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här småupphandlingen kan du upphandla internrevisionstjänster när upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärdet. Småupphandling möjliggör externalisering av internrevision antingen helt eller delvis, eller anskaffning av extra resurser för internrevision när den utförs av själva organisationen.

Bl.a. följande revisionsobjekt / tjänster:

 • Riskhantering
 • Gott förvaltningssätt och Corporate Governance
 • Utvärdering och granskning av kundens interna kontrollmiljö och kontroller
 • Revision av processer, funktioner och verksamheten
 • Revision av projekt
 • IT-revisioner
 • Ansvarsfullhet, företagsansvar och miljöansvar (Corporate Social Responsibility)
 • Konsultativa tjänster (inklusive extern kvalitetssäkring av internrevision; inrättande eller omorganisering av internrevision)
 • Du kan välja ut en partner för en tjänstehelhet under hela avtalsperioden, eller för en enskild projekthelhet
 • Du kan använda småupphandlingstjänsten endast när din upphandling understiger det nationella tröskelvärdet. Du kommer väl ihåg att upphandlingen inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. Du ska också beakta din organisations interna upphandlingsanvisningar. Om din upphandling överstiger det nationella tröskelvärdet kan småupphandlingstjänsten inte användas, utan då rekommenderar vi att du bekantar dig med DPS för internrevisionstjänster.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform vars syfte är att underlätta konkurrensutsättningar vid kundens egen småupphandling. Hansel har granskat bakgrunden av de leverantörer som deltar i Kisa-apuri. Småupphandlingar ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentar till anbudsförfrågningsdokument vid småupphandling hör inte till våra tjänster. Nedan hittar du emellertid våra tydliga anvisningar om användningen av Kisa-apuri.

Avtalsperiod

Den här småupphandlingstjänsten är giltig från och med 1.3.2021.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2021 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga