Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) Ramavtal

Det här avtalet står till förfogande för alla Hansels kunder som inte använder statens betaltidskort för betalning av tankningar.

Om du använder statens betaltidskort för betalning av tankningar kan du ansluta dig till ramavtalet ”Tankningar med statens betaltidskort 2021 – 2023 ( 2024)
 

Vad kan jag upphandla?

Genom ramavtalet kan du upphandla dieselolja, bensin, motorbrännolja och andra flytande trafikbränslen på ramavtalsleverantörernas service-, automat-, express- och båtstationer samt servicestationer för yrkestrafik i Finland.

Vi strävar efter att kunna inkludera i ramavtalet också andra produkter och tjänster som hänför sig till bilkörning och som finns till buds på stationerna, sådana som smörjmedel, spolarvätskor, urealösning, vindrutetorkarblad, glödlampor, biltvätt och laddning av elbilar.

Det här ramavtalet är fortsättning till ramavtalet Bränsleupphandlingar på servicestationer 2018 – 2022 av KL Kuntahankinnat samt till Hansels ramavtal Bränsleupphandlingar på servicestationer för yrkestrafik 2014 – 2021.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.12.2021 - 30.11.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2023
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga