Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) Ramavtal

Detta avtal är avsett för Hanselkunder som inte använder statens betalkort för att betala tankningar. Avtalet kan utnyttjas av kunder som har anslutit sig till ramavtalet. 

Om du använder statens betalkort för att betala tankningar ska du läsa mer om ramarrangemanget ”Tankningar med statens betalkort 2021–2023 (2024)”

Vad kan jag köpa?

Med ett ramavtal kan du köpa diesel, bensin, motorbrännolja och andra flytande trafikbränslen från ramavtalsleverantörernas service-, automat-, express-, båt- och yrkestrafikstationer i Finland.

Med ramavtalet kan du även köpa andra bilprodukter och tjänster som gäller bilkörning på stationer, till exempel smörjmedel, spolarvätskor, urealösning, torkarblad, lampor, biltvätt samt laddning av elbil, om leverantören kan erbjuda dessa.

Detta ramavtal är en fortsättning på KL-Kuntahankinnats ramavtal Drivmedelsinköp på stationer för yrkestrafik 2018–2022 samt Hansels ramavtal Drivmedelsinköp på stationer för yrkestrafik 2014–2021.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.12.2021 - 30.11.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2023
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga