Teleoperatörtjänster 2022–2026 DPS

Fördelar med upphandlingen

 • Man kan upphandla teleoperatörs- och kundservicelösningar som motsvarar behoven, i den omfattning som behövs. Upphandlingen innehåller avtals- och servicenivåvillkor, som man kan påverka i en kundspecifik minikonkurrensutsättning och i avtalet.
 • En minikonkurrensutsättning är snabbare och effektivare än en öppen konkurrensutsättning, eftersom Hansel redan säkerställt att leverantörerna uppfyller kraven (bland annat företagets ekonomiska situation och referenser som gäller leveranser av motsvarande tjänster). Villkoren i det dynamiska inköpssystemet skyddar också våra kunder.
 • Man kan göra en minikonkurrensutsättning elektroniskt, med färdiga dokumentmallar i konkurrensutsättningssystemet.
 • Minskade kostnader för en konkurrensutsättning.
 • Avtalsleverantörernas lämplighet har kontrollerats.

Vad kan man upphandla?

Här kan man upphandla lösningar och tjänster som gäller samtalskommunikation, till exempel:

 • Abonnemang, telekommunikations- och mobildatatjänster
 • Växel-, förmedlings- och nåbarhetstjänster
 • Kundservicelösningar
 • Övriga kompletterande teleoperatörstjänster

Kunden gör en upphandling i DPS med en egen konkurrensutsättning - och får via Hansel färdiga dokumentmallar och stöd.

Vill du presentera upphandlingen för de övriga i din organisation? Ladda här ner en kort presentation av upphandlingen!  Icon Presentationsmaterial (2,2 MB)

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 03.10.2022–30.09.2026.

Bli leverantör? (DPS)

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Läs mera om

Fördelar för leverantören

 • Den offentliga sektorn är möjligheternas värld – intresserad av en liten bit av miljardmarknaden?
 • Elektronisk konkurrensutsättning i ett fastställt format är enkel att genomföra jämfört med en öppen konkurrensutsättning
 • Man kan komma med och erbjuda produkter eller tjänster under DPS hela giltighetstid

Målet är att publicera en begäran om deltagande i Hilma i september 2022

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.09.2026

Avtalsperiod
03.10.2022 - 30.09.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Jouni Välilä

Kategorichef

jouni.valila@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga