Teleoperatörtjänster 2022–2026 DPS

Avtalsleverantör
FO-nummer
Ramavtalsnummer
DNA Oyj 0592509-6 6628
Elisa Oyj 0116510-6 6595
Telia Finland Oyj 1475607-9 6598