Småupphandling av revisionstjänster Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att ansluta sig till småupphandlingen av revisionstjänster. Däremot ska man godkänna användarvillkorna för tjänsten vid skickandet av anbudsförfrågan.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här småupphandlingen kan du upphandla revisionstjänster när upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärdet. Genom småupphandlingen kan du upphandla lagstadgade revisioner, revisionsnämndens stödtjänster samt projekt- och specialrevisioner som utförs av en revisor. Du kan välja ut en samarbetspartner för en tjänstehelhet som omfattar hela avtalsperioden eller för en enskild projektrevisionshelhet.

Kisa-apuri kan endast användas när värdet på din upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Du kommer väl ihåg att upphandlingen inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. Notera också din organisations interna upphandlingsanvisningar.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform vars syfte är att underlätta konkurrensutsättningar vid kundens egen småupphandling. Hansel har granskat bakgrunden av de leverantörer som deltar i Kisa-apuri. Småupphandlingar ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentar till anbudsförfrågningsdokument vid småupphandling hör inte till våra tjänster. Nedan hittar du emellertid våra tydliga anvisningar om användningen av Kisa-apuri.

Om din upphandling överstiger det nationella tröskelvärdet kan småupphandlingstjänsten inte användas utan då rekommenderar vi att du bekantar dig med det dynamiska inköpssystemet Revisionstjänster DPS.

Avtalsperioden

Den här småupphandlingen är giltig från och med 1.3.2021.

Leverantörsval

Iaktta din organisations anvisningar om småupphandlingar vid leverantörsvalet.

Meddela alltid och utan dröjsmål leverantörsvalet till alla leverantörer som lämnat in ett anbud.

Lämplighetskraven för avtalsleverantörer

Avtalsleverantörerna har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk ställning
  • Omsättning: på minst 400 000 EUR
  • Krav på riskklass: 1 – 4
  • Ansvarsförsäkring: på 500 000 euro
 4. Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässig kompetens 
 1. Leverantörerna har angivit referensuppdrag för minst fem olika kundorganisationer antingen inom den privata eller den offentliga sektorn. Omfattningen av det revisionsarbete som referenserna omfattar är sammanlagt minst 100 dagsverken.
 2. Revisionssammanslutningen är godkänd av Patent- och registerstyrelsen
 3. Leverantören har till sitt förfogande minst de nedan beskrivna personresurserna under hela avtalsperioden:

Minst 2 huvudansvariga revisorer

 • De huvudansvariga revisorerna ska ha avlagt minst en av följande yrkesexamen som fortfarande är giltig: OFGR, OFR eller CGR
 • De huvudansvariga revisorerna har erfarenheter om revisionsuppgifter som omfattar minst 400 dagsverk. Erfarenheten räknas från tidpunkten för avläggande av OFGR-, OFR- eller CGR-examen.
 • Av erfarenheterna har minst 100 dagsverk skaffats i rollen som huvudansvarig revisor.

Minst två revisorer

 • Revisorerna har avlagt minst en av följande yrkesexamen som fortfarande är giltig: OFGR, OFR, CGR eller GR
 • Revisorernas erfarenheter av revisionsuppgifter omfattar minst 250 dagsverk. Erfarenheterna räknas från den tidpunkt då OFGR, OFR, CGR eller GR-examen har avlagts.

Prissättning

Priser på tjänsterna bestäms på basis av leverantörens anbud. Det lönar sig att i anbudsförfrågan berätta vilken prissättningsmodell du föredrar att leverantören ska tillämpa i anbudet. Typiska prissättningsmodeller är dagspris (dv) samt fast totalpris. Leverantörernas priser till kunder innehåller Hansels serviceavgift på 1,5 %. Med serviceavgiften täcker Hansel kostnader som uppstår vid upprätthållandet av Kisa-apuri.

Reklamationer

Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören utan dröjsmål. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om behandlingen av reklamationen inte leder till ett nöjaktigt resultat, var vänlig och kontakta Hansel.

Ytterligare information

Ytterligare information får du hos vår kundtjänst 029 444 4300 eller
asiakaspalvelu@hansel.fi

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2021 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga