Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021−2023 (2025) Ramavtal

Anslutningstiden för det här ramavtalet har löpt ut 15.4.2020 och det är inte mera möjligt att ansluta sig till det. Ramavtalet omfattas av 22 a § i lagen om statsbudgeten vilket gör att kunderna inom statens budgetekonomi har anslutits till ramavtalet automatiskt.  

Du kan kontrollera i Hansels webbtjänst om din organisation är deltagare i ramavtalet.

  

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för upphandlingen är de mest allmänna kontorsmaterialen - och IT- tillbehören som används i kontoret, samt tjänster som hänför sig till beställning och leveranser av produkterna.

Ramavtalet Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021 – 2023 (2025) innehåller produkter som ingår i följande produktgrupper:

 1. Arkivering och förvaring
 2. Postning
 3. Kopierings- och skrivarpapper
 4. Kontorstillbehör för arbetspunkten
 5. Småapparater för kontoret samt kontorstavlor
 6. Mjukpapper
 7. Kaffebjudning, rengöring och hygien
 8. Första hjälpen tillbehör
 9.  Ergonomiprodukter
 10. IT-tillbehör
 11.  Skrivartillbehör

En mer detaljerad beskrivning av produkter som ingår i produktgrupperna finns på fliken ”Dokument” i bilagan ”Innehållet av produktgrupper som är föremålet för upphandlingen” (dokumenten är endast på finska "Hankinnan kohteena olevien tuoteryhmien sisältö").

Utöver produkterna som ingår i de definierade produktgrupperna är det också olika företagspresent och marknadsföringsprodukter som kunderna behöver (sådana som reflexer, paraplyer) som ingår i upphandlingsföremålet och utgör en marginalproduktgrupp.

Kunderna kan beställa de produkter som ingår i avtalsproduktsortimentet också utsedda med tryckta logotyper eller företagsnamn.

Mer detaljerad information om innehållet av den gemensamma upphandlingen hittar du i beskrivningen av upphandlingsföremålet på fliken ”Dokument”.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.09.2021 - 31.08.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
29.02.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi Kundrelationsschefer

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga