Läromedel för andra stadiet 2021–2023 (2025) Ramavtal

Genom det här ramavtalet kan du upphandla tryckta och digitala läromedel för andra stadiet. Det finns en separat gemensam upphandling Läroböcker och kompletterande material 2020 – 2022(2024) för upphandling av läroböcker och kompletterande material för förskole- och grundutbildningen.

Ramavtalet står till förfogande för alla Hansels kunder som nämns i anbudsförfrågan. Anslutningen till det här ramavtalet har avslutats 15.1.2021 och det är inte mer möjligt att ansluta sig till det.

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för upphandlingen är en helhetslösning som omfattar tryckta och digitala läromedel från olika förlag, samt alla tjänster som hänför sig till beställning och leverans av produkterna. Med läromedel avses tryckta och digitala läroböcker, undervisningsmaterial och uppgifter, samt kompletterande material för undervisning, sådant som lärarens handböcker och lärarexemplar, prov, spel, kartor, ljudböcker, cd-/dvd-skivor.

Genom ramavtalet kan man beställa tryckta och digitala läromedel för andra stadiet utgivna av minst följande förlag, i den omfattning som förlagen har överlåtit återförsäljningen av läromedlen åt företag utanför sin egen distributionskanal:

 

 • SanomaPro Ab
 • Förlagsaktiebolag Otava (inklusive Finn Lectura)
 • Publiva Ab (Edukustannus och Kirjapaja)
 • e-Oppi Ab
 • Restamark Ab
 • Schildts & Söderströms Ab
 • Edita Publishing Ab
 • Studeo Ab
 • SKS Oppi ja Tieto Ab
 • PeDaTa Ab
 • MAFY Ab
 • Förlags Ab Duodecim
 • Rakennustieto Ab
 • Sähköinfo Ab
 • Opintoverkko Ab
 • Undervisningsstyrelsen

Utöver de ovannämnda förlagen som anges i anbudsförfrågan (s.k. obligatoriska förlag) ska avtalsproduktsortimentet också innehålla de läromedel för andra stadiet från andra inhemska och utländska förlag som finns i den valda leverantörens sortiment.

Läromedel som står till buds finns på olika språk, åtminstone på finska, svenska och engelska.

Leverantören strävar efter att utvidga sitt avtalsproduktsortiment under avtalsperioden för att kunna betjäna kundernas behov så bra som möjligt.

Mer detaljerad information om innehållet av den gemensamma upphandlingen hittar du i bilagan ”Föremålet och kraven för upphandlingen” som finns på Dokument-fliken (logga in för att komma åt dokumenten, dokumenten finns tyvärr endast på finska). 

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
29.03.2021 - 28.03.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga