Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Tämä puitejärjestely on valtionhallinnon asiakkaiden hyödynnettävissä.

Puitejärjestelyn kautta voit hankkia asioimis- ja oikeustulkkausta. Tulkkauspalvelut on jaettu valtakunnalliseen etätulkkaukseen sekä läsnäolotulkkauksen kuuteen maantieteelliseen osa-alueeseen. Toimintamallina on osa-aluekohtainen, usean toimittajan ranking. Kullakin osa-alueella on mukana 3-5 toimittajaa.

Osa-alueet:

 1. Etätulkkaus - valtakunnallinen
 2. Läsnäolotulkkaus – Etelä-Suomi
 3. Läsnäolotulkkaus – Itä-Suomi
 4. Läsnäolotulkkaus – Lappi
 5. Läsnäolotulkkaus – Lounais-Suomi
 6. Läsnäolotulkkaus – Länsi- ja Sisä-Suomi
 7. Läsnäolotulkkaus – Pohjois-Suomi

Läsnäolotulkkauksen osa-alueet 2-7 vastaavat maantieteellisesti AVI-alueita sillä poikkeuksella, että Ahvenanmaa kuuluu Lounais-Suomen osa-alueeseen.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
21.05.2018 - 20.05.2022
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
20.11.2022
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga