Nulägesanalys

Utgångspunkten för utvecklingen av upphandlingsverksamheten är kartläggning av nuläget. Att starta utvecklingsprocessen förutsätter att upphandlingens nuläge har beskrivits och utvecklingsföremålen samt styrkorna igenkänts.

Utredningen är en extern och oberoende syn på upphandlingens nuläge ur upphandlingsverksamhetens alla synpunkter och processteg. Efter att man har utrett nuläget kan man planera utvecklingsrutten så att upphandlingen kommer att stöda organisationens kärnuppgift och strategiska mål.

Hur genomförs nulägesanalysen?

På basis av intervjuar och upphandlingens nyckeldokument lägger vi fram en analys där vi beskriver nuläget av upphandlingens olika delområden: styrkor och väsentliga utvecklingsföremål. Intervjuerna kan genomföras som individuella eller gruppintervjuer.

 

Bland intervjuteman finns:

 • Upphandlingsledning
 • Styrning och organisering av upphandling (intern arbetsdelning)
 • Instruktioner för upphandling
 • Planering av upphandling
 • Genomförande av upphandling (konkurrensutsättning, beställning, betalning)
 • Uppföljning av upphandlingar och rapportering
 • Leverantörssamarbete
 • Avtalsförvaltning
 • Kunnande och dess utveckling
 • Innovationer, ansvarsfullhet och verkningsfullhet
 • Upphandlingssystem
 • Styrkor vid nuläget, utvecklingsbehov och utvecklingsrekommendationer

Vad kostar tjänsten?

Vi ska tillsammans komma överens om arbetsmängden på förhand.

Debiteringen för tjänsten är 900 € per dagsverk, och vi fakturerar endast för realiserade arbetstimmar. Priset på nulägesanalysen beror på antalet intervjuade personer och omfattningen av dokumentationen. Genomsnittligt kräver nulägesanalysen ungefär 10 dagsverk.

Om du blev intresserad kontakta enhetschef Kalle Pinni (kalle.pinni@hansel.fi eller 029 444 4252), jag berättar gärna mer!

Våra kunder berättar om sina erfarenheter