Asiakkaamme kertovat

Spend-analyysi avasi silmät hankintojen Hilkka_Neuvonen_Hansel_600x399px.jpg kokonaisuudelle Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiiri haukkaa pinta-alallaan Suomesta ison palan. Hankintatoimi palvelee sairaanhoitopiirin alueella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita toimien myös yhteishankintayksikkönä. Jotta laajaa hankintatoimea voisi johtaa ja kehittää, se täytyy nähdä kokonaisuutena.

Lue lisää


Hekassa tehdään määrätietoista hankintojen kehittämistyötä Heka-Oy-Sanna-Auressalmi-ja-Tarja-Ahlfors600x399.jpg

Hankinnoilla voidaan vaikuttaa moneen asiaan, kun hankintaprosessi nähdään kokonaisuutena, ja hankintoja kehitetään ja johdetaan suunnitelmallisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) on tehty määrätietoista hankintojen kehittämistyötä jo parin vuoden ajan. Kehittämispolkuun on sisältynyt mm. osallistuminen Keino-akatemiaan, nykytila- ja spend -analyysit, uusi hankintapolitiikka ja paljon muuta.

Lue lisää

Hanselin tarjonta ja paikalliset markkinat Petra_Pantsar_artikkeli_600x399px.jpg yhdistyvät Järvenpään hankinnoissa 

Järvenpään kaupunki hyödyntää sekä Hanselin perinteisiä puitejärjestelyitä että  dynaamisia hankintajärjestelmiä. Hankintojen suunnittelussa on hyvä pyrkiä tasapainoon: miten huomioida paikalliset toimijat, mihin oma hankinta-asiantuntemus ja resurssit taipuvat, kuinka usein tiettyjä hankintoja tehdään? 

Lue lisää

DPS tuo energiaa taivaalta 002 Senaatti (2).jpg

Hyvä esimerkki ympäristövastuun tunnusmerkit erinomaisesti täyttävästä yhteishankinnasta on Aurinkovoimaloiden dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS. DPS:ää hyödyntää aktiivisesti muun muassa Senaatti-kiinteistöt, jonka tavoitteena on olla yksi Suomen merkittävimmistä aurinkosähkön tuottajista.

Lue lisää

Hansel tuki onnistunutta ICT-hankintaa003 VM.jpg

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä mittava valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kun hanke on iso, on apukin tarpeen. Valtiovarainministeriö luotti hankkeessa toteutettavien tietojärjestelmäpalveluiden kehitys- ja ylläpitotehtävien kilpailutuksessa Hanselin tukeen.

Lue lisää

Hanselin yhteishankinnat helpottavat Porvoo_artikkeli_600x399px (2).jpg hankintoja Porvoossa

Kun tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria, kannattaa käyttää yhteishankintoja. Hansel kilpailuttaa julkisen sektorin käyttöön kymmeniä yhteishankintoja vuosittain. Laaja valikoima kattaa useat eri toimialat. Porvoon kaupunki on mukana monessa Hanselin yhteishankinnassa.

Lue lisää

Innovaatiokumppanuus on hankintojen oppimismatka001 Sisäministeriä.jpg

Sisäministeriössä ollaan erittäin kiinnostuneita ihmisten kokemasta turvallisuuden tunteesta. Sitä halutaan mitata ja ymmärtää syvällisesti, jotta turvallisuuden tunteen taso saadaan pidettyä korkealla. Apua päätettiin hakea moderneista teknisistä ratkaisuista ja tekoälystä.

Lue lisää

Napakka strategia ohjaa Helsingin hankintoja002 Jorma Lamminmäki.jpg

Helsingin kaupungilla oli tarve uudistaa hankintastrategiansa, sillä organisaatio oli laitettu uuteen asentoon vuonna 2017. Asian kanssa ei kuitenkaan haluttu kiirehtiä, vaan työ päätettiin käynnistää rinnakkain kansallisen hankintastrategian valmistelun kanssa. 

Lue lisää

Sotainvalidien palveluiden laatu taattiin VK.jpg hyvällä hankintaosaamisella

Kaikki hankinnat ovat tärkeitä, ja kaikilla hankinnoilla on merkitys. Jotkut hankinnat kuitenkin erottuvat joukosta sekä arvoltaan sekä tärkeydeltään. Valtiokonttorille tällainen haaste oli sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen ja sotaveteraanien laitoskuntoutuksen kilpailutus. 

Lue lisää 

Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa Jyrki_wasastjerna_230x153.jpg Hanselin kehittämispalveluista

Poliisin teknologiayksiköllä oli tarve tehdä hankinnat entistä paremmin ja tehokkaammin. Tavoitetta tukemaan otettiin Hansel. Yhdessä luotujen suuntaviivojen avulla mahdollistetaan sekä säästöt että kevyempi työtaakka.

Lue Jyrki Wasastjernan haastattelu

Viestintäkumppani tositarkoituksella Tukes Kipinoinen Inkinen 230 153.png

Asiantuntijatyön onnistunut kilpailutus rakentuu samoille periaatteille kuin mikä tahansa muukin hankinta: Kun osaat sanoittaa haluamasi, saat sen. Tukesin viestintätoimiston minikilpailutusta siivittivät selkeät toiveet ja huolellinen taustatyö, joka maksoi itsensä takaisin jo kilpailutuksen aikana.

Lue Mirva Kipinoisen ja Johanna Inkisen haastattelu

Ammattilaisia, joiden osaamiseen uskaltaa nojata Jatta Jussila-Suokas 230.jpg

Tietojärjestelmien kilpailutukset eivät aina mene kuin suomenruotsalaisissa viihdeohjelmissa, mutta Haaga-Helian Hanselin tuella tehdyt hankintaprojektit palkitsivat sekä tekijänsä että järjestelmien tulevat käyttäjät.

Lue Jatta Jussila-Suokkaan ja Sanna Nurmisen haastattelut

Vastuullista vuokratyötä  unnamed file

Vuokratyövoiman vastuullinen käyttö vaatii perehtyneisyyttä, mutta Hanselin puitejärjestelyn avulla vuokratyövoiman hyödyntäminen onnistuu oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti.

Lue Jouko Salosen haastattelu

Tampereen yliopisto hankki tukea kilpailuttamiseen Petri_Malkavaara 230.jpg

Hanselin asiantuntijoiden mukanaolo kilpailutuksessa toi apua mutkikkaiden
prosessikysymysten keskellä.

Lue Petteri Malkavaaran haastattelu

Poliisi pyörillä koko maassa Poliisit pyörillä koko maassa

Kustannushyödyt korostuvat, kun hankinnat tehdään valtakunnallisesti isolla volyymilla. Poliisi hankkii autonsa ja niiden varustelun puitejärjestelyn kautta.

Lue Jouni Jantusen haastattelu