Avoimet työpaikat

Kategoriapäällikkö on toimialansa asiantuntija

katja_reinikainen_WEB2000px_vaaka.jpg

Kesäkuussa 2019 Hanseliin tullut yo-merkonomi Katja Reinikainen on aikaisemmin työskennellyt matkatoimistopalvelujen ja työhyvinvointietuuksien parissa. Edellisissä työpaikoissaan hän on palvellut julkishallinnon asiakaskuntaa muu muassa Hansel-sopimusyhteyshenkilönä, joten talo oli jo melko tuttu. Katja oli tavannut useita nykyisiä kollegoitaan aikaisemman yhteistyön puitteissa, ja työyhteisöstä oli syntynyt houkutteleva kuva.

Työ kategoriapäällikkönä on avannut uudenlaisen tulokulman jo entuudestaan tuttuihin asioihin.  ”On ollut kiinnostavaa seurata kilpailutusprosessia nyt toisesta näkökulmasta ja syvällisemmin kuin aikaisemmin toimittajana”, Katja iloitsee.

Työ vei heti mukanaan

Uutena työntekijänä Katja kertoo, että tukea ja neuvoja on saanut todella hyvin ja valinta Hanseliin siirtymisestä on tuntunut oikealta. Työtehtäviin kuuluu oman kategorian sopimuksista vastaaminen sopimuskauden aikana, ja seuraavaan kilpailutukseen valmistautuminen muun muassa toimialaa seuraamalla. Päiviin sisältyy paljon asiakas- ja toimittajayhteistyötä, joka on hyvin antoisaa. ”Heti pääsin mukaan myös valmistelemaan tiimin kanssa matkatoimistokilpailutusta koko julkishallinnolle, mikä on ollut hienoa”, Katja kertoo.

Kilpailutuksen projektiryhmässä on aina useita henkilöitä. Kategoriapäällikkö Katja kollegoineen tuo ryhmään toimialaosaamista. Lisäksi mukana on lakimies ja projektipäällikön roolissa toimiva kilpailuttamiskonsultti. ”Puheet siitä, että Hanselissa työskentelemällä saa Suomen parasta hankintalakikoulutusta, pitävät paikkansa”, Katja allekirjoittaa. Erityisesti hän antaa kiitosta yhtiön kattavasta perehdytysohjelmasta ja mahtavista kollegoista.

Miksi suosittelet Hanselia työpaikkana?

Täällä on järjestelmällinen ja napakka ote työhön. Arvostan sitä, että aikatauluissa pysytään ja toimintamallit ovat yhtenäisiä, vaikka ihmisten koulutus- ja työtaustat ovatkin vaihtelevia.