Avoimet työpaikat

Kilpailuttamiskonsultti asiakkaiden apuna

annika_hamalainen_WEB2000px_vaaka.jpg

Annika Hämäläinen tuli vuonna 2012 työharjoitteluun Hanselin kilpailutusyksikköön opiskellessaan kauppatieteitä, pääaineenaan oikeustaloustiede. Julkisten hankintojen kurssi innosti häntä hakeutumaan alalle ja myös gradu syntyi aiheesta. Opintojen päätyttyä marraskuussa 2014 Annika palasi töihin Hanselin taloushallintoon controller-toimintoon ja kirjanpitoon liittyviin tehtäviin.

Parin vuoden jälkeen avautui mahdollisuus palata tiimiin, jossa Annika oli ollut harjoittelijana. Nykyään hän toimii kilpailuttamiskonsulttina pääasiallisesti asiakkaiden erilliskilpailutuksissa, eli haastavissa julkisten hankintojen kilpailuttamisprojekteissa, joiden tekemiseen asiakas kaipaa Hanselista asiantuntija-apua. Annika ehtii olla mukana noin viidessätoista kilpailutusprojektissa vuosittain, joten hän on päässyt vuosien varrella kilpailuttamaan monenlaisia hankinnan kohteita. "Vaihtelevuus lisää työn mielenkiintoa," Annika toteaa.

Projektin johto hyvissä käsissä

Kilpailuttamiskonsultti toimii usein projektipäällikkönä ja näin ollen vastaa projektin aikatauluttamisesta ja huolehtii sen etenemisestä. Myös sähköisen kilpailutusratkaisun käyttö ja tarjouspyynnön liitteenä olevien lomakkeiden valmistelu ovat osa Annikan työtä. Työtä tehdään koko ajan tiiviissä yhteistyössä Hanselin lakimiehen ja asiakkaan substanssiasiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaiden erilliskilpailutusten lisäksi kilpailuttamiskonsultti voi toimia vastaavissa tehtävissä Hanselin yhteishankinnoissa, joiden kautta asiakkaat voivat hankkia tavaroita tai palveluja valmiiksi kilpailutetuin ehdoin. Näissä projekteissa substanssiasiantuntijana toimii Hanselin kategoriapäällikkö. ”Hanselin yhteishankintakilpailutukset ovat työmäärältään usein laajempia kuin asiakkaiden erilliskilpailutukset, joten molemmissa projektityypeissä työskentely yhtä aikaa luo mukavaa tasapainoa”, Annika pohtii.

Miksi suosittelet Hanselia työpaikkana?

Täällä on todella asiantuntevat ja mukavat kollegat, ja jokaisen projektin ollessa erilainen omakin osaaminen kehittyy jatkuvasti.