Blogi

 • Julkisten hankintojen yleistysongelma

  Monet keskustelut keskittyvät siihen, mitä julkisilla hankinnoilla tulisi saavuttaa, kuten pitääkin. Välillä vain tuntuisi unohtuvan, ettei julkinen hankinta ole käytännössä aina samanmuotoinen, -hajuinen, -näköinen ja -tuntuinen asia, joka toimii yhden toimintamallin tai logiikan perusteella.

 • Hankintojen strategiset mitat

  Strategisia julkisia hankintoja on tutkittu hyvin vähän, eikä termeistäkään tunnu olevan yksimielisyyttä. Käynnissä oleva Hankinta-Suomi -toimenpideohjelma on tuomassa keskusteluun kuitenkin kauan kaivattua nostetta. Ohjelma tähtää julkisen sektorin yhteisen hankintastrategian luomiseen.

 • Julkisten hankkijoiden tiedonsaantia parannettava

  Jos tiedonsaantia ei paranneta, hankintayksiköt eivät voi tehokkaasti puuttua yritysten epäeettisiin käytäntöihin. Asiaa edistäisi tietopankki yritysten velvoitteidenhoidosta, rikoksista sekä työehtoihin liittyvistä laiminlyönneistä. Tietojensaanti paranisi myös velvotteidenhoitoselvityksiä ja rikosrekisteriotteita koskevalla lakimuutoksella.

 • Arvon asiakkaat, milläs teillä lämmitetään?

  Korviimme on kantautunut, että asiakkaillamme olisi paljonkin tarvetta erilaisille lämpöpumpuille (maalämpö, vesistölämpö, ilmavesilämpö, ilmalämpö tai poistoilmalämpö). Myös erilaisista avaimet käteen -lämpöpumppuratkaisuista olisi mahdollista tehdä yhteishankinta.

 • Mikä ihmeen yhteishankinta?

  Yhteishankintoja tehdään, jotta sellaisia tuotteita ja palveluita, joita julkishallinto hankkii paljon, voitaisiin hankkia mahdollisimman tehokkaasti. Kilpailuttaminen vaatii paljon työtä ja aikaa, joten jokaisen hankintayksikön ei ole järkevää tehdä sitä itse.

 • PK-yritykset menestyvät Hanselin kilpailutuksissa

  Julkisten hankintojen ja etenkin yhteishankintojen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen herättävät paljon keskustelua ja tunteita. Hansel on merkittävä hankintayksikkö ja otamme vastuumme markkinoiden toimivuudesta erittäin vakavasti.

 • Kuviokellu hankintasi

  Jos hankintoja tehdessäsi ainoa työkalusi on hankintalaki, kaikki ongelmat näyttävät markkinaoikeudelta. Mutta jos toimit osana tiimiä, ongelmasi tulevat olemaan pieniä.

 • Hansel lever med tidens melodi

  En arbetsmiljö de flesta drömmer om – en utsiktsplats med stort ansvar! På denna arbetsplats får du utveckla ditt kunnande bland spännande kunder, medarbetare och leverantörer.

 • Paras vinkkini hankintojen kehittämiseen

  Usein minulta kysytään, mitkä kehityskohteet toistuvat asiakkailla yleisimmin. Tähän on aina ollut kovin vaikea vastata, sillä haasteet ovat lähes aina jokaiselle organisaatiolle yksilöllisiä. Uskon kuitenkin, että yleisimpien vaikeuksien taustalta löytyvät usein samat juurisyyt.

 • Ota avuksi Hankintatutka ja hyppää seuraavalle levelille!

  Suomen peliala edustaa tällä hetkellä maailman huippuosaamista. ​Suomi sijoittui kärkisijalle myös EU:n selvityksessä, jossa vertailtiin innovatiivisten julkisten hankintojen toteutusta eri jäsenmaissa. Lisäksi suomalaiset yritykset edustavat hankintaosaamisen ja hankintatoimen sähköisten työvälineiden osalta maailman huippua. Voisimmeko me Suomen julkishallinnossa yhdistää pelialan ketteryyden ja organisaatiota läpileikkaavan innostuksen laadukkaisiin ja virtaviivaisiin hankintatoimen prosesseihin?