Blogi

 • ”Lukuja pöytään”

  sanoi valtiovarainministeriön virkamies. Virallisempi muotoilu oli Hankintojen digitalisointiohjelman osahanke ”Hankintojen tietopohjan hyödyntämisen parantaminen”, joka vastuutettiin Hanselille.

 • Pelastus ei välttämättä löydy uskosta

  Siinä missä uskonnot käsitykseni mukaan perustuvat uskoon, perustuu siihen myös hämmästyttävän moni muu asia yhteiskunnassamme. Samaten luottamus on lähes kaikkien asioiden taustalla, ja siksi niin luottamus kuin uskokin ovat käyttäytymisemme kannalta äärimmäisen mielenkiintoisia käsitteitä

 • CPV-koodi numero 92342200-2

  Julkisiin hankintoihin ja sähköiseen kaupankäyntiin keskittyvä, massiivinen eBF-seminaari pidettiin Tšekeissä, Ostravan kaupungissa 9.11. - 11.11.2016. Seminaarin anti oli erinomainen. Blogitekstissä en pystyisi kuin raapaisemaan käsiteltyjä teemoja, joten kerronpa seuraavassa ihan muista havainnoistani, joita kolmen päivän aikana tein.

 • Hackathonilla innovaatioita

  Suunnittelukilpailut on Suomessa usein mielletty arkkitehtien hommaksi, ja sana esiintyykin mediassa erityisesti uusien julkisten rakennusten ja wau-arkkitehtuurin yhteydessä. Suunnittelukilpailu on kuitenkin julkinen hankintamenettely.

 • Opetellaanko laskemaan?

  Julkisten hankintojen kehittämisessä on monta tulppaa. Yksi niistä on yksioikoinen kamreeri. On hyvä huomata, että syyttävä sormi ei tässä tapauksessa kohdistu taloushallinnon ammattilaisiin, vaan meihin kaikkiin hankintojen kanssa painiviin.

 • Ei enkelinkuville ja ärjymiselle – Viisi vinkkiä tarjousten tekijöille

  ”Sitä mitä ei ole toimitettu, ei ole olemassa” ja neljä muuta kullanarvoista vinkkiä kaikille julkishallinnon tarjouskilpailuihin osallistuville.

 • Laatu tai hinta vai laatu ja hinta?

  Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hankintalakia koskevan hallituksen esityksen. Kansanedustajat ovat kritisoineet lakiehdotusta koska laki ei velvoita huomioimaan "laatua hankintakriteereissä”. Hankinta-ammattilaisen on vaikea kiihtymättä seurata keskustelua, johon tuntuu liittyvän kollektiivinen väärinkäsitys siitä, miten laatua kannattaa julkisissa hankinnoissa huomioida.

 • Entä jos kaikki meneekin hyvin?

  Mistä lähtien julkisten hankintojen hengestä on poistettu oikeus kokeilla tai peräti epäonnistua? Onko virkamiehen pelko virheestä liian suuri, eikö valtion rooliin kuulu uusien asioiden kokeilu ja kehittäminen?

 • Hankintatoimen kehittäminen uutena palveluna

  Tarjoamme asiakkaillemme uutena palveluna hankintatoimen kehittämispalvelua. Kehittäminen voidaan tuottaa esimerkiksi vuokrahankintajohtaja -palveluna tai kehittämiskonsultointina. Ensimmäinen Hanselin vuokrahankintajohtaja aloittaa määräaikaisen työnsä asiakkaalla elokuussa 2016.

 • Ennakkoilmoitus ja määräaikojen lyhentäminen

  Hankintadirektiivien voimaansaattamisaika oli ja meni. Nyt eletään siirtymäkautta, jolloin sovelletaan sekä voimassaolevaa kansallista hankintalakia että hankintadirektiivien suoraan sovellettavia säännöksiä. Tämä asettaa haasteita Hilma-ilmoitusten tekemiselle.