<

Blogi

  • Hackathonilla innovaatioita

    Suunnittelukilpailut on Suomessa usein mielletty arkkitehtien hommaksi, ja sana esiintyykin mediassa erityisesti uusien julkisten rakennusten ja wau-arkkitehtuurin yhteydessä. Suunnittelukilpailu on kuitenkin julkinen hankintamenettely.

  • Opetellaanko laskemaan?

    Julkisten hankintojen kehittämisessä on monta tulppaa. Yksi niistä on yksioikoinen kamreeri. On hyvä huomata, että syyttävä sormi ei tässä tapauksessa kohdistu taloushallinnon ammattilaisiin, vaan meihin kaikkiin hankintojen kanssa painiviin.

  • Ei enkelinkuville ja ärjymiselle – Viisi vinkkiä tarjousten tekijöille

    ”Sitä mitä ei ole toimitettu, ei ole olemassa” ja neljä muuta kullanarvoista vinkkiä kaikille julkishallinnon tarjouskilpailuihin osallistuville.

  • Laatu tai hinta vai laatu ja hinta?

    Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hankintalakia koskevan hallituksen esityksen. Kansanedustajat ovat kritisoineet lakiehdotusta koska laki ei velvoita huomioimaan "laatua hankintakriteereissä”. Hankinta-ammattilaisen on vaikea kiihtymättä seurata keskustelua, johon tuntuu liittyvän kollektiivinen väärinkäsitys siitä, miten laatua kannattaa julkisissa hankinnoissa huomioida.

  • Entä jos kaikki meneekin hyvin?

    Mistä lähtien julkisten hankintojen hengestä on poistettu oikeus kokeilla tai peräti epäonnistua? Onko virkamiehen pelko virheestä liian suuri, eikö valtion rooliin kuulu uusien asioiden kokeilu ja kehittäminen?

  • Hankintatoimen kehittäminen uutena palveluna

    Tarjoamme asiakkaillemme uutena palveluna hankintatoimen kehittämispalvelua. Kehittäminen voidaan tuottaa esimerkiksi vuokrahankintajohtaja -palveluna tai kehittämiskonsultointina. Ensimmäinen Hanselin vuokrahankintajohtaja aloittaa määräaikaisen työnsä asiakkaalla elokuussa 2016.

  • Ennakkoilmoitus ja määräaikojen lyhentäminen

    Hankintadirektiivien voimaansaattamisaika oli ja meni. Nyt eletään siirtymäkautta, jolloin sovelletaan sekä voimassaolevaa kansallista hankintalakia että hankintadirektiivien suoraan sovellettavia säännöksiä. Tämä asettaa haasteita Hilma-ilmoitusten tekemiselle.

  • Dynaamisesta hankintajärjestelmästä kaivattua joustoa

    Julkisten hankintojen menetelmät eivät tue innovaatioita eivätkä johda yritysten uusien ratkaisujen käyttämiseen. Hankintayksiköiden tulisi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka mahdollistavat innovaatioiden syntymisen sopimuskauden aikana.

  • Arvoisa rouva komissaari

    Vain aidosti lisäarvoa tuovasta laadusta kannattaa maksaa ylimääräistä. Muunlainen laadun pisteyttäminen ei ole järkevää.

  • Yhteishankinnat - julkisten hankintojen paha äitipuoli?

    Julkisessa keskustelussa otetaan tasaisin väliajoin kantaa Hanselin toimintaan yhteishankintayksikkönä. Palautteen arvo riippuu monista asioista, mutta jos palaute on kriittistä ja perusteltua, ollaan oikealla tiellä.