Blogi

 • Dynaamisesta hankintajärjestelmästä kaivattua joustoa

  Julkisten hankintojen menetelmät eivät tue innovaatioita eivätkä johda yritysten uusien ratkaisujen käyttämiseen. Hankintayksiköiden tulisi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka mahdollistavat innovaatioiden syntymisen sopimuskauden aikana.

 • Arvoisa rouva komissaari

  Vain aidosti lisäarvoa tuovasta laadusta kannattaa maksaa ylimääräistä. Muunlainen laadun pisteyttäminen ei ole järkevää.

 • Yhteishankinnat - julkisten hankintojen paha äitipuoli?

  Julkisessa keskustelussa otetaan tasaisin väliajoin kantaa Hanselin toimintaan yhteishankintayksikkönä. Palautteen arvo riippuu monista asioista, mutta jos palaute on kriittistä ja perusteltua, ollaan oikealla tiellä.

 • Paras hinta-laatusuhde

  Henkilökohtaisia ostovalintoja tehdessämmekin haluamme yleensä ostaa tuotteita ja palveluita, joissa on hyvä, tai jopa paras hinta-laatusuhde. Julkiset hankinnat eivät tee tässä poikkeusta.

 • Media on megafoni

  Suomalainen mediakenttä on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Kanavia on paljon ja lukijakunta on jakaantunut näiden pariin. Kun media viihteellistyy, voi kohuja parhaiten välttää lisäämällä avoimuutta.

 • Laki hyvistä käytöstavoista ja yhteistyöstä

  Mitä tapahtuu asiakassuhteiden hoitamiselle tai ylipäätään käytöstavoille, kun toimitaan julkisten hankintojen maailmassa? Tehokas yhteistyö ei ole kaikilla osapuolilla aina prioriteettilistan kärjessä.

 • Sopimusmuutosten sietämätön vaikeus

  Uuden hankintadirektiivin voimaansaattamisaika päättyy 18.4.2016. Kansallinen lainsäädäntö ei tuolloin vielä ole voimassa. EU-oikeuden välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen vuoksi tällaisessa tilanteessa on sovellettava hankintadirektiivin sellaisia säännöksiä, jotka ovat ehdottomia sekä riittävän selkeitä ja tarkkoja.

 • Miten hankkia vaikuttavaa palvelua koko sopimuskauden ajalle?

  Hankintatoimen digitalisoiminen avaa mahdollisuuksia. Sähköiset hankintajärjestelmät voivat hyödyntää erilaisia vaikuttavuustietoja automatisointiin perustuen. Vaikuttavuusmittarit ovat myös toimittajan etu.

 • Yhteinen eurooppalainen päänvaiva

  Euroopan unionin komissio antoi tammikuussa 2016 asetuksen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämisestä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Pitkään valmisteltu asetus aiheuttaa tulevina kuukausina päänvaivaa julkisen sektorin hankkijoille ja yrityksille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin. Miten olet ehtinyt varautumaan muutokseen?

 • Robotit tulevat – oletko valmis?

  Useat hallinnon työprosessit voidaan siirtää ohjelmistorobottien tehtäväksi. Talouspuolella tylsät rutiiniluonteiset työt voidaan automatisoida. Milloin toteutetaan valtion ensimmäinen robottikilpailutus?