Blogi

 • Ei enkelinkuville ja ärjymiselle – Viisi vinkkiä tarjousten tekijöille

  ”Sitä mitä ei ole toimitettu, ei ole olemassa” ja neljä muuta kullanarvoista vinkkiä kaikille julkishallinnon tarjouskilpailuihin osallistuville.

 • Laatu tai hinta vai laatu ja hinta?

  Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hankintalakia koskevan hallituksen esityksen. Kansanedustajat ovat kritisoineet lakiehdotusta koska laki ei velvoita huomioimaan "laatua hankintakriteereissä”. Hankinta-ammattilaisen on vaikea kiihtymättä seurata keskustelua, johon tuntuu liittyvän kollektiivinen väärinkäsitys siitä, miten laatua kannattaa julkisissa hankinnoissa huomioida.

 • Entä jos kaikki meneekin hyvin?

  Mistä lähtien julkisten hankintojen hengestä on poistettu oikeus kokeilla tai peräti epäonnistua? Onko virkamiehen pelko virheestä liian suuri, eikö valtion rooliin kuulu uusien asioiden kokeilu ja kehittäminen?

 • Hankintatoimen kehittäminen uutena palveluna

  Tarjoamme asiakkaillemme uutena palveluna hankintatoimen kehittämispalvelua. Kehittäminen voidaan tuottaa esimerkiksi vuokrahankintajohtaja -palveluna tai kehittämiskonsultointina. Ensimmäinen Hanselin vuokrahankintajohtaja aloittaa määräaikaisen työnsä asiakkaalla elokuussa 2016.

 • Ennakkoilmoitus ja määräaikojen lyhentäminen

  Hankintadirektiivien voimaansaattamisaika oli ja meni. Nyt eletään siirtymäkautta, jolloin sovelletaan sekä voimassaolevaa kansallista hankintalakia että hankintadirektiivien suoraan sovellettavia säännöksiä. Tämä asettaa haasteita Hilma-ilmoitusten tekemiselle.

 • Dynaamisesta hankintajärjestelmästä kaivattua joustoa

  Julkisten hankintojen menetelmät eivät tue innovaatioita eivätkä johda yritysten uusien ratkaisujen käyttämiseen. Hankintayksiköiden tulisi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka mahdollistavat innovaatioiden syntymisen sopimuskauden aikana.

 • Arvoisa rouva komissaari

  Vain aidosti lisäarvoa tuovasta laadusta kannattaa maksaa ylimääräistä. Muunlainen laadun pisteyttäminen ei ole järkevää.

 • Yhteishankinnat - julkisten hankintojen paha äitipuoli?

  Julkisessa keskustelussa otetaan tasaisin väliajoin kantaa Hanselin toimintaan yhteishankintayksikkönä. Palautteen arvo riippuu monista asioista, mutta jos palaute on kriittistä ja perusteltua, ollaan oikealla tiellä.

 • Paras hinta-laatusuhde

  Henkilökohtaisia ostovalintoja tehdessämmekin haluamme yleensä ostaa tuotteita ja palveluita, joissa on hyvä, tai jopa paras hinta-laatusuhde. Julkiset hankinnat eivät tee tässä poikkeusta.

 • Media on megafoni

  Suomalainen mediakenttä on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Kanavia on paljon ja lukijakunta on jakaantunut näiden pariin. Kun media viihteellistyy, voi kohuja parhaiten välttää lisäämällä avoimuutta.