<

Blogi

 • Paras hinta-laatusuhde

  Henkilökohtaisia ostovalintoja tehdessämmekin haluamme yleensä ostaa tuotteita ja palveluita, joissa on hyvä, tai jopa paras hinta-laatusuhde. Julkiset hankinnat eivät tee tässä poikkeusta.

 • Media on megafoni

  Suomalainen mediakenttä on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Kanavia on paljon ja lukijakunta on jakaantunut näiden pariin. Kun media viihteellistyy, voi kohuja parhaiten välttää lisäämällä avoimuutta.

 • Laki hyvistä käytöstavoista ja yhteistyöstä

  Mitä tapahtuu asiakassuhteiden hoitamiselle tai ylipäätään käytöstavoille, kun toimitaan julkisten hankintojen maailmassa? Tehokas yhteistyö ei ole kaikilla osapuolilla aina prioriteettilistan kärjessä.

 • Sopimusmuutosten sietämätön vaikeus

  Uuden hankintadirektiivin voimaansaattamisaika päättyy 18.4.2016. Kansallinen lainsäädäntö ei tuolloin vielä ole voimassa. EU-oikeuden välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen vuoksi tällaisessa tilanteessa on sovellettava hankintadirektiivin sellaisia säännöksiä, jotka ovat ehdottomia sekä riittävän selkeitä ja tarkkoja.

 • Miten hankkia vaikuttavaa palvelua koko sopimuskauden ajalle?

  Hankintatoimen digitalisoiminen avaa mahdollisuuksia. Sähköiset hankintajärjestelmät voivat hyödyntää erilaisia vaikuttavuustietoja automatisointiin perustuen. Vaikuttavuusmittarit ovat myös toimittajan etu.

 • Yhteinen eurooppalainen päänvaiva

  Euroopan unionin komissio antoi tammikuussa 2016 asetuksen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämisestä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Pitkään valmisteltu asetus aiheuttaa tulevina kuukausina päänvaivaa julkisen sektorin hankkijoille ja yrityksille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin. Miten olet ehtinyt varautumaan muutokseen?

 • Robotit tulevat – oletko valmis?

  Useat hallinnon työprosessit voidaan siirtää ohjelmistorobottien tehtäväksi. Talouspuolella tylsät rutiiniluonteiset työt voidaan automatisoida. Milloin toteutetaan valtion ensimmäinen robottikilpailutus?

 • Arvosta painotuksiasi, älä arvo niitä

  Paras sääntö laatukriteerien ja painoarvojen muodostamiseen on unohtaa ne aluksi kokonaan. Molempien tulisi muotoutua hankinnan kohteen ja tarjouspyynnön vaatimusten kehittyessä sekä markkinoihin soveltuviksi. Kokemus ja oppiminen ovat eri asioita kuin kopiointi.

 • Kenelle kirjoitat tarjouspyyntösi?

  Kapulakieleen liittyvät ongelmat on tunnistettu jo aikaa sitten ja sitä purkamaan on asetettu työryhmiäkin. Muutos on kuitenkin ollut liian hidasta ja kielen monimutkaisuus voi asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Miksi tarjouspyyntöjä kirjoitetaan kielellä, jota vain harva ymmärtää?

 • Price is what you pay. Value is what you get

  Keskitettyjen hankintojen kautta saavutettavat säästöt pyörivät samoissa prosenttilukemissa kuin maailman parhaiden sijoitusyhtiöiden keskimääräiset vuosituotot. Miten tuotot pitäisi käyttää?