Taustaa

Yhteinen, Euroopan laajuinen käytäntö

Hankintojen tarkan arvon etukäteen ilmoittaminen perustuu oikeuskäytännön muutokseen. Sen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden hankintojen laajuutta koskevat ratkaisut sekä Unionin tuomioistuimen tuomio puitejärjestelyjä koskevassa jutussa C-216/17 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice).

Tapauksessa käsiteltiin siitä, miten yhteishankintoja käyttävät hankintayksiköt ja näiden tulevat hankinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Ratkaisuehdotuksessa todetaan, että yhteishankintayksiköiden tulee ilmoittaa yhteishankintoja käyttävät organisaatiot ja näiden suunnitellut hankintamäärät nykyistä täsmällisemmin.

Samat oikeusohjeet koskevat kaikkia hankintayksiköitä.