Vastuullisuutta ei voi korostaa liikaa

hansel-toimittajacase-scandic-hotels-s.jpgScandic Hotelsin myyntijohtaja Antti Karjalaisella on pitkä kokemus vastuullisuustyöstä.

Scandicin ja Hanselin yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tällä hetkellä Scandic on sopimustoimittajana koti- ja ulkomaan majoituspalveluiden sekä kokous- ja tapahtumapalveluiden puitejärjestelyissä. Scandicin 280 hotellin verkosto kattaa Suomen lisäksi Pohjoismaat, myös Saksassa ja Puolassa on toimintaa.

”Eri puitesopimukset kulkevat rinta rinnan. Painotukset ovat vaihdelleet niin hotelleittain kuin sopimuskausittain. Julkishallinnon asiakkaiden osalta pääpaino ulkomaan majoituksessa on Pohjoismaissa”, Scandicin myyntijohtaja Antti Karjalainen summaa.

Karjalaisen mukaan pitkä yhteistyö on jalostunut ajan myötä entistä strategisemmaksi.

”Olemme aktiivisia Hanselin suuntaan sekä sopimusten aikana että ennen kilpailutuksia. Säännöllinen keskustelu kategoriapäällikkö Katja Reinikaisen kanssa on tärkeää. Annamme ja saamme kehittämisajatuksia puolin ja toisin, mikä mahdollistaa meille oman toiminnan kehittämisen.”

Sopimuskauden aikainen yhteistyö pohjaa säännölliseen ja sujuvaan yhteydenpitoon.

”Käymme Hanselin kanssa tilastonäkökulmasta asioita läpi. Sopimuskaudella tekemisemme keskittyy asiakkuuksiin. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, lisäksi olemme mukana myös Hanselin sidosryhmien järjestämissä tapahtumissa. Meidän näkökulmastamme yhteistyö on ollut antoisaa, Karjalainen kuvailee.

Yhdessä kehittämässä vastuullisempaa matkustamista

Hanselin sopimustoimittajana Scandicille avautuu laaja verkosto ja merkittäviä asiakkuuksia.

”Pääsemme puhuttelemaan isoa asiakaskuntaa, mikä ilman Hanselia ei olisi mahdollista. On majoitus- ja kokouspainotteisia asiakkuuksia, ja olemme päässeet järjestämään esimerkiksi isompia yliopistomaailman kongresseja”, Karjalainen kuvailee.

Karjalainen pitää tärkeänä, että sopimustoimittajana Scandic pääsee myös kehittämään julkishallinnon matkustamisesta entistä vastuullisempaa.

”Vastuullisuus on meillä sisäänrakennettuna omaan toimintaan. Olemme tehneet systemaattista vastuullisuustyötä jo kolmekymmentä vuotta.”

Vastuullisuus on käytännön tekoja

Näkyvin osa Scandicin tekemistä on ympäristövastuullisuuden takaava Joutsenmerkki. Pohjoismaissa tunnustettu ja tunnettu merkki on arvokas verifiointi, jonka painoarvo on suuri.

”80 prosenttia kaikista ja 60 prosenttia suomalaisista hotelleistamme on joutsenmerkittyjä. Tavoitteenamme on saada Joutsenmerkki kaikille tämän vuoden loppuun mennessä”, Karjalainen kertoo.

Ruokapuolella vastuullisuustyön keskiössä ovat kasvipohjaisiin tuotteisiin panostaminen ja hävikin vähentäminen. Yhteiskunnallista vastuullisuutta puolestaan toteutetaan hotellien vuosittaisissa yhteisöllisissä tempauksissa, esimerkiksi osallistumalla vanhusten ulkoiluttamiseen, lasten leikkipaikkojen kunnostamiseen tai vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen.

Sosiaalinen vastuun näkökulmasta Karjalainen nostaa esiin tasa-arvoisuuden ja inklusiivisuuden.

”Säännölliset henkilöstötyytyväisyysmittauksemme osoittavat korkeampaa sitoutuneisuutta kuin toimialalla keskimäärin. Lisäksi haluamme tarjota nuorille työpaikkoja ja olemme mukana muun muassa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.”

Korkeat vaatimukset kannustavat oman toiminnan kehittämiseen

Vastuullisuus on keskeistä myös Hanselin toiminnassa. Yhteishankintojen kilpailutuksissa on määritelty erilaisia sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun kriteereitä.

”On tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme yhteishankintoja, joissa on huomioitu vastuullisuus kattavasti. Vastuullisuuden merkitys yhteishankinnoissa on korostunut entisestään”, Hanselin Matkustus- ja kokouspalveluiden kategoriapäällikkö Katja Reinikainen kertoo. 

”Meidän omat ja Hanselin vaatimat kriteerit menevät aika pitkälle yksi yhteen. Olemme vuosien varrella sparrailleet vastuullisuusasioista Hanselin kanssa, ja he ovat esimerkiksi peilanneet omia kriteereitään Joutsenmerkin kriteereihin”, Karjalainen kuvailee.

”Hotellimme ovat laajasti mukana eri puitejärjestelyissä, ja uskon, että tekemämme vastuullisuustyö näkyy myös asiakkaille. Viestimme ruohonjuuritasolla vastuullisuusasioista ahkerasti, mikä toivottavasti nostaa Scandicin hotellit kärkipäähän valintaa tehdessä.”

Karjalaisen mielestä on hyvä, että Hansel nostaa vastuullisuuskriteerien tason kilpailutuksissa korkealle.

”Jos vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa, toimija ei ole pitkässä juoksussa kilpailukykyinen. Hansel voisi painottaa vastuullisuusasioita vieläkin enemmän, koska vain sillä tavalla yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa”, Karjalainen linjaa.

 


Scandic on Pohjoismaiden suurin hotelliketju, jolla on noin 280 hotellia ja 58 000 huonetta kuudessa maassa. Suomessa Scandic-hotelleja on lähes 30 paikkakunnalla. Lue lisää Scandicin vastuullisuustyöstä.

Haluatko sopimustoimittajaksi?

Meillä on jo lähes 1000 sopimustoimittajaa ja näillä yli 3000 alihankkijaa ympäri Suomea – tule rohkeasti mukaan!

Lue lisää

Matkustus- ja kokouspalveluiden yhteishankinnat

Kotimaan majoituspalveluiden ja Kokous- ja tapahtumapaikkojen puitejärjestelyt tarjoavat asiakkaillemme valtakunnalliset ja kattavat majoitus-, kokous- ja tapahtumapalvelut. Ulkomaan majoituspalveluiden puitejärjestelyn kautta asiakkaamme voivat hankkia majoituspalveluita muun muassa Pohjoismaissa ja Belgiassa.

Lue lisää