StaffPoint: Henkilöstövuokraus ei ole enää mörko

hansel-toimittajat-kertovat-staffpoint-s.jpgStaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokkaan (kuvassa keskellä) mukaan hyvät kokemukset kannustavat jatkuvasti uusia organisaatioita kokeilemaan vuokratyövoimaa.

Julkishallintoa nimitetään joskus vanhakantaiseksi. Käsityksestä voi olla montaa mieltä, mutta ainakaan se ei pidä paikkaansa, mitä tulee uudenlaisiin tapoihin löytää ja hyödyntää osaavaa työvoimaa. Jatkuvasti kehittyvät tarpeet ja tavoitteet ovat tehneet henkilöstövuokrauksesta kiinteän osan valtionhallintoa.

”Valtionhallinto on henkilöstöpolitiikassaan yksityissektoria edistyksellisempi, sillä siinä missä yritykset palkkaavat vuokratyövoimaa usein suorittavan tason tehtäviin, osaa valtionhallinto hyödyntää henkilöstövuokrausta myös vaativan tason asiantuntijatehtäviin”, StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas kertoo.

StaffPoint on Hanselin henkilöstövuokrauksen puitejärjestelyn sopimustoimittaja, ja valtion työntekijän kiiltävään haarniskaan pukeutuu tällä hetkellä noin 700 puitejärjestelyn kautta työllistynyttä osaajaa. Pitkältä listalta löytyy nimikkeitä projektipäälliköistä erikoissuunnittelijoihin. Vaikeus löytää osaajia onkin yksi merkittävä syy henkilöstövuokrauksen hyödyntämiseen.

”Valtiolla voi nykyisin nousta nopeastikin tarve löytää tekijöitä vaativiin tehtäviin, ja asiakkaamme voivat luottaa siihen, että me löydämme oikeat henkilöt. Kannattaa muistaa, että palveluidemme hyödyntäminen säästää merkittävästi resursseja organisaation ydintehtävän hoitoon, sillä koko rekrytointiprosessi ja HR-käytännöt hoituvat kauttamme.”

Valtionhallinnon tarpeet muokkaavat koko alan kehitystä

”Henkilöstövuokraukseen liittyneet ennakkoluulot ovat vuosien mittaan karisseet, mistä Hanselin puitejärjestelyn suosio on hyvä osoitus”, sanoo Ahokas.

StaffPointin kanssa asioineet eivät juuri epäluuloista kärsi – 95 % asiakkaista ja 94 % työntekijöistä suosittelisi henkilöstövuokrauksen pioneeria muille. Ahokas sanoo, että StaffPointin näkökulmasta alan suurin muutos liittyy asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin.

”Aikoinaan tarpeet liittyivät ennen kaikkea kiireavun palkkaamiseen, mutta nykyisin asiakkaamme haluavat laaja-alaista HR-osaamista. Tässä näen valtavasti mahdollisuuksia, sillä olemme intohimoisia asiakkaidemme suhteen, ja haluamme olla heille strateginen kumppani. Autamme eteenpäin kaikissa tilanteissa.”

Väylävirastoon tullaan montaa polkua, mutta suunta on yhteinen

Väyläviraston osaaminen on rakentunut jo vuosia eri rekrytointikanavia hyödyntäen. Hanselin henkilöstövuokrauksen puitejärjestelyä Väylävirasto on hyödyntänyt edelläkävijän tavoin jo pitkään, jonka myötä StaffPointin osaajista on muodostunut kiinteä osa Väyläviraston toimintaa.

"Olemme aina löytäneet henkilöstövuokrauksen kautta haluamaamme osaamista", Väyläviraston rekrytoinnin vastuuasiantuntija Anna-Leena Helkiö toteaa.

”Tasapuolisuus on henkilöstöpolitiikkamme lähtökohta. Se mitä työntekijän palkkakuitissa lukee, ei ole meillä ihmisiä erotteleva tekijä. Usein työntekijämme eivät edes tiedä, mitä kautta kukin on Väylävirastoon päätynyt. Meillä ei siis juuri kohtaa henkilöstövuokraukseen liittyviä ennakkoluuloja”.

Väylävirastossa viihdytään pitkään, myös vuokralla

Henkilöstövuokrauksen kautta palkattavien työntekijöiden sopimukset ovat Väylävirastossa yleensä pitkiä. Pisimmillään työsuhteen kesto on voinut olla jopa reilusti yli viisi vuotta, mutta yleisemmin vuokratyöntekijä palkataan vuodeksi tai kahdeksi.

"Esimerkiksi asiakirjahallinnossa ja siihen liittyvässä digitalisaatiohankkeessa tarvittavan erityisosaamisen palkkaamisessa luotamme StaffPointin apuun. Tarkatkin vaatimuksemme ovat täyttyneet, ja esimerkiksi vuokralla olleet assistentit ovat olleet aivan loistavia.” Helkiö kertoo. 

Yleensä sopiva vuokratyöntekijä löytää tiensä Väyläviraston arkeen noin alle kuukaudessa. Yhteisten vuosien ja omistautuneen yhteyshenkilön myötä yhteistyö StaffPointin kanssa on hioutunut vastaamaan Väyläviraston tarpeisiin hyvin, ja sen kehittämiseen on ollut vahva yhteinen tahto. Halu asioiden eteen viemiseen näkyy myös Väyläviraston panoksessa Hanselin puitejärjestelyn kilpailutukseen.

”Olimme mukana puitejärjestelyn asiakastyöryhmässä, kun uutta sopimusta kilpailutettiin. Meillä on ollut aktiivisia vuokratyöntekijöitä, jotka ovat tuoneet näkemyksiä ja kehitysehdotuksiaan julki, jonka lisäksi toimme esiin myös omia toiveitamme yhteishankinnalle. Lopputuloksena saatu puitejärjestely vastaa jopa yllättävän hyvin tasapuolisuusvaatimustemme sille asettamiin haasteisiin.”

Sopimuksessa työsuhde-etuihin on kiinnitetty erityishuomiota, ja esimerkiksi lounas-, liikunta- ja työmatkasetelit voi hankkia helposti myös vuokratyöntekijöille. Vuokratyöntekijöille kuuluu myös laaja yleislääkäritasoinen sairaanhoito, sekä esimerkiksi erikoislääkärikonsultaatiot ja fysioterapia. Myös Väyläviraston tulospalkkiot hoituvat StaffPointin kautta.

Tasapuolisuuden lisäksi Väylävirastolle on tärkeää myös se, että vuokratyöntekijät viihtyvät ja ovat tyytyväisiä työtehtäviinsä.

”Saamani palautteen mukaan vuokratyöntekijät ovat viihtyneet hyvin, ja toimintaamme sekä esimiehiä on kehuttu. Joskus on käynyt niinkin, että vuokralla ollut työntekijämme on hakenut avoinna ollutta virkaa ja päätynyt sitä kautta meille vakituiseen työhön”, Helkiö sanoo. 

Esimerkkejä henkilöstövuokrauksen kautta palkatuista osaajista valtionhallinnossa

Valtori

  • ICT-tukihenkilöitä, hankinta-asiantuntijoita, sopimuskoordinaattoreita, projektityöntekijöitä, palveluasiantuntijoita

THL

  • tietohallinnon projektipäälliköitä ja erikoissuunnittelijoita

Väylävirasto

  • tietopalveluasiantuntijoita ja assistentteja

Oikeusrekisterikeskus

  • IT-projektipäälliköitä ja -suunnittelijoita