Uutiset

Hansel Oy on kilpailutuksen kautta valinnut sähköisen kilpailutusratkaisun puitesopimustoimittajaksi Visma Commerce Ab:n. Cloudia Oy on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valitus koske…

Hansel Oy on 29.4.2014 tehnyt hankintapäätöksen Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kohteena ovat asiakkaan diesel- ja polttoöljyhankinnat ammat…

Hansel Oy on 30.4.2014 tehnyt hankintapäätöksen Tietokoneet ja niihin liittyvät palvelut 2014-2016 - Tietokoneet 1 -puitejärjestelykilpailutuksesta. Puitejärjestely mahdollistaa toimisto- ja liikkuva…

Hansel Oy on 29.4.2014 tehnyt hankintapäätöksen Huoltolentopalveluiden puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kohteena ovat huoltolennot asiakkaan määrittelemällä reitillä ja aikataululla. Lennot voiva…

Hansel Oy on 29.4.2014 tehnyt hankintapäätöksen tilauslentopalveluiden puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kohteena ovat lennot asiakkaan määrittelemällä reitillä ja aikataululla. Tilauslentopalvelu…

Hansel Oy on julkaissut 16.4.2014 hankintailmoituksen, joka koskee Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalveluiden puitejärjestelyn kilpailutusta. Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa www.hanki…

Hansel on 11.4.2014 julkaissut vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin. Hanselin puitejärjestelyiden kautta tehtyjen yhteishankintojen määrä jatkoi kasvua vuoden 2013 aikana, päätyen 695 miljoonaan…

Hansel Oy on 14.4.2014 tehnyt hankintapäätöksen Painatuspalvelut 2014 – 2018 -puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Puitejärjestelyn tavoitteena on, että asiakkaat sa…

Hansel Oy on julkaissut 14.4.2014 hankintailmoituksen, joka koskee työkoneita ja niihin liittyviä palveluita sekä työkonevuokrauspalveluita ja niihin liittyviä palveluita. Hankintailmoitus on julkais…