<
Uutiset

Aurinkosähköä kaikille

30.04.2020

Aurinkovoimalat 2020 - 2026 -DPS on siirtynyt hankintavaiheeseen 30.3.2020. Aurinkovoimaa voi hankkia kahdella mallilla: ostomallilla, eli ostamalla voimalan, tai PPA-mallilla, eli tarjoamalla tilan voimalalle ja ostamalla sen tuottaman sähkön. Liittyminen on avattu kaikille Hanselin asiakkaille ja kilpailutusmateriaalit ovat verkkopalveluun kirjautuneiden asiakkaiden käytettävissä.

Kaikki asiakkaat voivat alkaa tehdä omia DPS:n sisäisiä kilpailutuksiaan PPA-mallin osalta. Ne asiakkaat, jotka eivät ole sitoutuneet käyttämään KL-Kuntahankintojen Aurinkosähkövoimalat-puitejärjestelyä, voivat alkaa valmistella myös ostomallin kisoja. Kuntahankintojen puitesopimus päättyy marraskuussa 2020, joten viimeistään silloin tämä uusi DPS on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytössä molempien mallien osalta.

Toimittajakunta kasvussa

Useita toimittajia on jo hyväksytty mukaan DPS:ään ja uusia hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Oletuksena on, että kaikki alan merkittävimmät toimijat tulevat mukaan. Soveltuvuusvaatimukset on asetettu sen verran mataliksi, että tarjoamaan pääsee, kun on jonkin verran kokemusta alalta ja osoitus siitä, että on kyennyt toimittamaan ”omakotikokoluokkaa” isompia voimaloita onnistuneesti muutaman vuoden ajan.

Aurinkovoimaloiden toimittajakenttä on sen verran pirstaleinen, että potentiaalisia toimittajia on jopa kymmeniä. Toimintamallina dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) mahdollistaa uusien toimittajien mukaantulon sopimuskaudella, joten toimittajaksi on mahdollista päästä myöhemmässäkin vaiheessa.

Aurinkovoimalat 2020 - 2026 -DPS on rakennettu siten, että se palvelee asiakkaidemme kaikkia aurinkovoimaan liittyviä tarpeita. Materiaalit on valmisteltu niin, että helpoimmillaan asiakkaan tarvitsee täyttää itse vain muutama esitieto, minkä jälkeen kilpailutus on helppo suorittaa. Hanselin hankintojen tuki -yksikkö sekä kategoriapäällikkö avustavat minikisojen läpiviemisessä tarvittaessa.

Yhteishankinta on hyvin vastuullinen, sillä aurinkovoimalat itsessään vähentävät hiilidioksidipäästöjä tuottaessaan uusiutuvaa sähköä. Lisäksi toimittajia velvoitetaan sitoutumaan Code of Conduct -liitteeseen, mikä on uutta alalla ja laittaa toimittajat tarkistamaan alihankintaketjunsa.