eNEST automatisoi viranomaistietojen tarkastuksen

Uutiset eNEST automatisoi viranomaistietojen tarkastuksen

09.03.2017

Suomi on EU-maista ensimmäinen, joka on automatisoimassa viranomaistietojen tarkastamista hankintojen kilpailutuksessa. Hanselin johtama EU-projekti kehittää sähköistä kilpailutusprosessia ja sujuvoittaa hankinta-asiakirjan käyttöä. Projektille annettiin nimi eNEST (Enhanced National ESPD in eTendering), ja sen tuloksena olemassa olevat järjestelmät keskustelevat keskenään ja hakevat automaattisesti tiedot, jotka on aiemmin jouduttu hakemaan manuaalisesti.

Taustalla on uuden hankintalain tuoma muutos. 18.4.2016 alkaen hankintayksiköiden on pitänyt käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (European Single Procurement Document ESPD), jolla kysytään tarjoajien poissulkemis- ja valintaperusteita.

Jatkossa tarjouskilpailun voittaneen toimittajan antamien tietojen oikeellisuus varmennetaan automaattisesti järjestelmien välillä kilpailutuksen päätteeksi. Digitaalisena ja automaattisena tarkastuksena palvelu helpottaa niin ostajan kuin tarjoajan työtä.

Suomessa lähes kaikki kilpailutuksissa tarvittavat viranomaistiedot ovat hankintayksiköiden saatavilla viranomaistietokannoissa. Käytännössä sähköisen hankinnan Hanki-palvelua kehitetään niin, että tiedon hakeminen tarvittavista viranomaisrekistereistä tapahtuu automaattisesti. Tietojenvälitys perustuu Väestörekisterikeskuksen Kansalliseen palveluväylään.

EU:lta rahoitusta saaneen hankkeen projektipäällikkönä on Timo Rantanen Hanselilta. Projektissa ovat mukana Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, Oikeusrekisterikeskus sekä Verohallituksen Harmaan talouden selvitysyksikkö. Projekti on osa valtiovarainministeriön ohjaamaa hankintojen digitalisoinnin Handi-hanketta.

Projekti tuottaa viranomaistietojen automaattisesta tarkastuksesta myös koulutuksia toimittajille ja hankintayksiköille.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Timo Rantanen, puh. 0294 444 250 tai timo.rantanen(at)hansel.fi.

Palaa takaisin