<
Uutiset

Kilpailutusten sähköistäminen maaliin

30.10.2018

Kaikki EU-kynnysarvon ylittävät kilpailutukset on tullut hoitaa sähköisesti lokakuusta 2018 alkaen.  Hanselin yhteishankintakilpailutukset on sähköistetty kokonaan, ja myös asiakkaidemme kilpailutukset on ollut mahdollista sähköistää kilpailutusjärjestelmämme, tutummin Hanki-palvelun, avulla.

Hanki-palvelua käyttää 93 Hanselin asiakasorganisaatiota, ja käytössä on yli 120 kilpailutusympäristöä. Sähköisesti hoidettuja kisoja tehtiin jo viime vuonna lähes 1500, ja vuoden 2018 luku lähentelee kolmatta tuhatta.  Sähköisiä hankintakilpailutuksia tehdään paljon myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa sekä puitejärjestelyjen sisäisissä, kevennetyissä kisoissa. 

Mikäli joku asiakkaistamme tekee kilpailutuksia vain harvoin (esim. kerran vuodessa tai harvemmin), ei Hanki-palvelua ole välttämättä kannattavaa ottaa organisaation omaan käyttöön. Tällaisten asiakkaiden on mahdollista kilpailuttaa sähköisesti kilpailutuspalveluidemme kautta.

Vähemmän rutiineja, selkeämpi prosessi

Hanki-palvelu helpottaa hankintayksikön työtaakkaa vähentämällä rutiinityötä ja tekemällä kilpailutusprosessin hallitummaksi. Muun muassa tarjousten avaaminen, arviointi ja hankintapäätösten tekeminen ovat nopeutuneet merkittävästi. Tarjoajien on myös helpompi valmistella tarjouksensa valmiiseen tarjouspyyntöpohjaan. Koska tarjouspyynnöt ja tarjoukset ovat palvelussa rakenteisessa muodossa, kerran syötettyä tietoa voi tarvittaessa käyttää uudelleen.

Tutustu sähköisen kilpailutusratkaisun puitejärjestelyyn ja Hanki-palveluun.