<
Uutiset

Puitejärjestelyt GDPR-kuntoon

16.05.2018

GDPR:n vaikutus pähkinänkuoressa:

  • Suurimmassa osassa Hanselin puitejärjestelyitä asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä tietosuoja-asetuksen vuoksi. Tällaisia ovat ne puitejärjestelyt, joissa henkilörekisterien ylläpidosta vastaa toimittaja, ei asiakas. 

  • Joissain puitejärjestelyissä henkilörekisterin ylläpitäjäksi katsotaan kuitenkin asiakas. Tällaisissa puitejärjestelyissä olemme tehneet toimittajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaamme voivat käyttää sopimusta sellaisenaan, tai lisätä siihen tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja omien tarpeidensa mukaan.

​Tietosuoja-asetus ja puitejärjestelyt ​

Uuden tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n myötä olemme suunnanneet erityishuomion henkilötietojen käsittelyyn puitejärjestelyissä.

Olemme arvioineet voimassa olevat puitejärjestelymme ja ryhtyneet toimenpiteisiin niiden puitejärjestelyjen osalta, joihin on syytä tehdä tarkistuksia uusien velvoitteiden vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa erillisen henkilötietojen käsittelyä koskevan liitteen lisäämistä niihin puitejärjestelyihin, joissa sopimustoimittajamme käsittelee asiakkaan henkilötietoja tämän puolesta.

Puitejärjestelyt, joihin käsittelysopimus tehdään, voit tarkistaa täältä: Icon Tietojenkäsittelysopimukset puitejärjestelyissä.xlsx (18,9 KB) . Osassa puitejärjestelyjä sopimusneuvottelut ovat vielä loppusuoralla. Päivitämme tietoja sopimusten tilanteesta verkkopalvelussamme puitesopimuskohtaisesti.

Valtaosassa puitejärjestelyjä sopimustoimittajamme keräävät asiakkaiden yhteyshenkilötietoja omaan asiakasrekisteriinsä. Tällöin toimittaja vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että henkilötietojen käsittely suoritetaan lain vaatimusten edellyttämällä tavalla, eikä asiakkailtamme edellytetä toimenpiteitä. Tuotamme Hanselin verkkopalveluun yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka toimittaja rekisterinpitäjänä toteuttaa henkilötietojen käsittelyä palveluissaan.

Asiakkaiden omat tarkennukset mahdollisia

Olemme huomioineet tietosuoja-asetuksen vaatimukset ns. perusmuotoisena. Mikäli asiakkaamme haluavat tehdä perusmuotoisiin vaatimuksiin tarkennuksia, voivat he ohjeistaa toimittajia erikseen henkilötietojen käsittelyssä. Voitte siis tarkemmin yksilöidä ne henkilötiedot, joita toimittaja käsittelee esim. aulapalvelun yhteydessä. Tarkennukset tulee tehdä yhteistyössä toimittajien kanssa, ja liittää mahdolliset asiakirjat asiakaskohtaiseen sopimukseen. Esimerkiksi turvallisuuspalveluiden puitejärjestelyn  asiakirjoista löydät tarkentamisen avuksi laaditun lomakepohjan.

Huomioimme myös kaikissa kilpailutettavissa puitejärjestelyissä uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Lisätiedot:

Hanselin asiakaspalvelu
Puh. 0294 444 300
asiakaspalvelu(at)hansel.fi